ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΦΣ Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας πραγματοποιείται κατάληψη της γραμματείας του τμήματος, σήμερα Πέμπτη 5/10, με  βασικό αίτημα την κατάργηση των περιοριστικών μέτρων του νέου προγράμματος σπουδών ( μέτρο του 85%).

Συγκεκριμένα οι φοιτητές του 2ου έτους για την προαγωγή τους στο 3ο έτος πρέπει να έχουν περάσει το 85% των μαθημάτων τους (να χρωστούν λιγότερα από 3 μαθήματα).

Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει:

“Ως φοιτητικός σύλλογος θεωρούμε ότι το 85% αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της συνολικής στρατηγικής εντατικοποίησης των σπουδών με στόχο να είναι «ανταγωνιστικά» στα «αναπτυξιακά τους» σχέδια καθώς και ένα εκ νέου αντιπαιδαγωγικό μέτρο που εντείνει την στείρα αποστήθιση απομακρύνοντας τον φοιτητή από το περιεχόμενο της γνώσης.

Εκτός από την γενική αυτή εικόνα το μέτρο προκαλεί σειρά προβλημάτων στους φοιτητές του τμήματος αφού από οικονομικής άποψης ένα επιπλέον έτος φοίτησης ενδιάμεσα του προγράμματος σπουδών αποτελεί μεγαλύτερη επιβάρυνσης, συναρτήσει πάντα με την έλλειψη φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση μεταφορές, πρόσφατες ανακοινώσεις περί κατάργησης δωρεάν συγγραμμάτων).

Με το μέτρο αυτό συνεχίζουμε να βιώνουμε μια συνέχεια του σκληρού εξετασιοκεντρικού συστήματος που επικρατεί ήδη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σαν φοιτητικός σύλλογος απαιτούμε την πλήρη κατάργηση του 85% και κάθε μέτρο που εντατικοποιεί τις σπουδές μας”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com