ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 19:00’ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
 2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 3. Αποδοχή ποσών
 4. Αναμόρφωση 10η προϋπολογισμού
 5. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ)
 6. Διαγραφές ποσών
 7. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 8. Δήλωση πρόθεσης εκμίσθωσης
 9. Γνωμοδότηση επί προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων
 10. Επί αποφ. 47/2017 ΔΟΠΑΠΕΠΤ «5η αναμόρφωση προϋπολογισμού»
 11. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΟΝΝΩΝ’.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ‘ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΜΕΣΩ «ΜΕΡΙΑ» ΚΑΙ «ΣΤΑΥΡΟΥ» ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ’
 14. Έγκριση παράτασης της σύμβασης ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ & ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 2017’
 15. Μεταφορά παγίων υπηρεσίας Αποχέτευσης στη ΔΕΥΑΤ
 16. Επί της αριθ. 117/2017 αποφάσεως ΔΕΥΑΤ «Τροποποίηση ΟΕΥ»
 17. Περί παραχώρησης δημοτικών οικοπέδων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com