ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στη μείωση των τελών καθαριότητας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου στην από 28/11/2017 συνεδρίασή του. Ειδικότερα αποφασίστηκε για το έτος 2018 για τις κάτωθι κοινωνικές ομάδες:

α. Πολύτεκνοι: Απαλλαγή κατά το 20%

Με ετήσιο φορολογητέο οικονομικό εισόδημα μέχρι 28.000€. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές’ του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τρίτεκνοι: Απαλλαγή κατά το 15%

Με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€. Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

γ. Μονογονεϊκές οικογένειες: Απαλλαγή κατά το 20%

Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000€. Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από ένα γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

δ. Άτομα με αναπηρία άνω του 67%: Απαλλαγή κατά το 20%

Με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000€. Ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδια υγειονομικής επιτροπής.

ε. Άτομα με νεφροπάθεια: Απαλλαγή κατά το 50%

Με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000€. Η ιδιότητα του νεφροπαθούς θα αποδεικνύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου θα ισχύει μόνο για την παροχή της κύριας κατοικίας και δεν αφορά επαγγελματικούς, βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς χώρους ή άλλη κατοικία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου “την πρόταση της δημοτικής αρχής υπερψήφισαν οι παρατάξεις “Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου’ του  Αστ. Χατζηκράχτη  και ‘”Διαδημοτική Συνεργασία Δήμου Τυρνάβου” της κ. Αν. Ψύρρα καθώς και οι τρεις ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλ. Χατζηκρανιώτης, Δ. Κουτσίνας και Μ. Ρίζος. Η παράταξη “Μέτωπο Προοδευτικής Συμπαράταξης Τυρνάβου Αμπελώνα” του κ. ν. Μαλάκου υπερψήφισε τις μειώσεις για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την επιφύλαξη των οικονομικών αποτελεσμάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ την πρόταση της δημοτικής αρχής καταψήφισε η παράταξη “Δράση Πολιτών” του κ. Αστ. Ροντούλη.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω μειώσεις θα ισχύσουν εφόσον ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2018″.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com