Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΑΨΑΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Δείτε τι απαντά ο προϊστάμενος β/βαθμιας εκπαίδευσης στους Δ. Κοντελέ και Π. Ρεμπάπη

Λυπάμαι που αναγκάζομαι  να επανέλθω στο ίδιο θέμα γιατί είναι πλέον φανερό ότι χρησιμοποιήθηκε για πολιτικές και παραταξιακές σκοπιμότητες. Τα πράγματα έχουν ως εξής:

Μετά τη γνωστοποίηση μέσω του τύπου του ερωτήματος του κ. Χαρακόπουλου και τις δικές μου απαντήσεις  στον τύπο, έφερα ο ίδιος το θέμα  στη συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ στις 16-11-2017, προκειμένου να επιβεβαιωθεί από όλα τα μέλη η ομόφωνη απόφαση που είχε ληφθεί και η διαβεβαίωση των χειριστών ενώπιον όλων ότι διασφαλίζεται μ΄αυτό τον τρόπο το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια του επιβεβαιώθηκε ότι με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του συμβουλίου είχε αποφασιστεί η υποβολή  δηλώσεων  προτίμησης να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασηςο κ. Κοντσιώτης αιρετός της ΔΑΚΕ και μέλος του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ υπαινίχθηκε τα περί διαβλητότητας καθώς όπως είπε είχε πληροφορίες ότι το σύστημα παρέμεινε ανοιχτό και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και μάλιστα υπήρξε υποψήφιος που έστειλε mail στη Διεύθυνση γι’ αυτό το λόγο και ότι όλο αυτό το διάστημα ήταν σε γνώση του, ενώ ακολούθως αλλά και στην επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ αναδιπλώθηκε και  υπεραμύνθηκε επί της ουσίας του αδιάβλητου  της διαδικασίας.  Άμεσα κάλεσα τον υπεύθυνο χειριστή του συστήματος για τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Ο χειριστής δήλωσε ότι το γεγονός αυτό περιήλθε σε γνώση του μετά από ενημέρωσή του από τον κ. Κοντσιώτη, χωρίς όμως κανένας εκ των δύο να ενημερώσει όλο αυτό το διάστημα  εμένα προσωπικά ή το ΠΥΣΔΕ. Ζητήθηκε  αμέσως ο πίνακας με τις οριστικοποιημένες δηλώσεις των υποψηφίων και διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν ελάχιστοι υποψήφιοι που οριστικοποίησαν τη δήλωσή τους δευτερόλεπτα ή και ελάχιστα λεπτά μετά τη λήξη πλην ενός υποψηφίου που οριστικοποίησε στις 01:46 ενώ το σύστημα θα έπρεπε να είχε κλείσει στις 12:00.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν μπορεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε «αρεστούς» όπως αναφέρει στο ερώτημά του ο κ. Χαρακόπουλος, καθώς είναι μάρτυρας ενάγοντος σε εις βάρος μου ασκηθείσα αγωγή. Άμεσα ελέγχθηκε και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΔΕ και διαπιστώθηκε ότι η υπηρεσία μας δεν έλαβε ποτέ mail υποψήφιου σχετικά με το ανακύψαν συμβάν.

Μετά τις εξηγήσεις του χειριστή προέκυψε ότι απλώς  αν ένας υποψήφιος συνδεόταν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν την λήξη της προθεσμίας και ήταν ενεργός και μετά τη λήξη αυτής, το σύστημα δεν έκλεινε στις 24:00, όπως θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί, και μπορούσε να κάνει αποθήκευση της δήλωσής του και μετά το πέρας αυτής.

Ο κ. Κοντελές ήταν και ο ίδιος παρών στη συνεδρίαση και ενημερώθηκε εκτενώς για το θέμα, όπως και όλα τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, και με τη στάση του έδειξε να αποδέχεται τις εξηγήσεις  χωρίς να διατυπώσει ουδεμία ένσταση ως προς τα λεχθέντα. Επομένως αν κάποιοι οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις  είναι ο κ. Κοντσιώτης σε ό,τι τον αφορά και ο κ. Κοντελές για το χρόνο που επέλεξε να αναδείξει από την πλευρά του το θέμα.

Τέλος ως όφειλα,μετά τα διαλαμβανόμενα στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ, ενημέρωσα τον κ. υπουργό με έγγραφο που απέστειλα δια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Εν κατακλείδι θα ήθελα να αναφέρω ότι παρά την παράλειψη αυτή των χειριστών να διασφαλίσουν και αυτή την παράμετρο, από την διερεύνηση που έγινε δεν  προέκυψε επί  της ουσίας καμία επίπτωση στο αδιάβλητο της διαδικασίας. Παρ’ όλα αυτά, εάν οι προϊστάμενες αρχές κρίνουν  ότι το ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, είμαστε φυσικά  στη διάθεσή τους”.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ