ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Την Τετλαρτη 13 Δεκεμβρίου θα γίνει μία ακόμη προσπάθεια της δημοτικής αρχής του δήμου Τυρνάβου να εγκριθεί από το δημτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα, ο προύπολογισμός και το Πλαίσιο Δράσης του δήνμου για το 2018 σε δύο συνεδριάσεις, όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη.

Αναμφισβήτητα και αυτές οι συνεδριάσεις είναι κρίσιμες με δεδομένο ότι η παράταξη του δημάρχου δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία και στην προηγούμενη συνεδρίαση για το τεχνικό πρόγραμμα οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και οι 3 ανεξάρτητοι δεν ενέκριναν το τεχνικό πρόγραμμα γεγονός που οδήγησε στην αναβολή της 2ης συνεδρίασης για προϋπολογισμό και πλαίσιο δράσης
Τεχνικό πρόγραμμα
Την Τετάρτη στις 18.30΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού της χώρας». (αριθ. πρωτ. 39444/06-12-2017 απόφαση ΥΠΕΣ).
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
Προϋπολογισμός

Επίσης την Τετάρτη στις 19:00΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com