ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Το υπερόπλο στα χέρια των γιατρών είναι δωρεά της εταιρείας αναπνευστικών διαταραχών και βαρείας νόσου

To βρογχοσκοπικό εργαστήριο της Πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαθέτει πλέον από τον Ιανουάριο του 2018, σύγχρονο μηχάνημα ενδοβρογχικής υπερηχογραφίας (EBUS-EndoBronchial Ultra Sound).

Πρόκειται για μια νέα, σχετικά, απεικονιστική-επεμβατική τεχνική, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα της βρογχοσκόπησης τα τελευταία χρόνια και συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του υπερήχου και της ενδοσκόπησης.

Η νέα αυτή επαναστατική μέθοδος χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα και τη διερεύνηση μάζας  μεσοθωρακίου και λεμφαδενοπάθειας μεσοθωρακίου (πιθανή σαρκοείδωση, λέμφωμα, κακοήθεια, κ.α), επειδή δίνει τη δυνατότητα λήψης βιοψίας υπό άμεση υπερηχογραφική καθοδήγηση (EBUS-TBNA).

Το αποτέλεσμα είναι η αποφυγή χειρουργικών επεμβάσεων, όπως η μεσοθωρακοσκόπηση και μεσοθωρακοτομή (τεχνικές που ενδεχομένως απαιτούνται για τη διάγνωση, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ΕΒUS) γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των επιπλοκών, σε χαμηλότερο κόστος και φυσικά σε μείωση της θνητότητας.

H Πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αντιμετωπίζει πνευμονολογικά περιστατικά από ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας που αριθμεί περί τις 800.000 κατοίκους. Στο βρογχοσκοπικό εργαστήριο πραγματοποιούνται περίπου 500 βρογχοσκοπήσεις ετησίως, εκ των οποίων τα 2/3 αφορούν περιστατικά με καρκίνο πνεύμονα. Από αυτά, ένα ποσοστό 20-30% απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση-σταδιοποίηση με χειρουργικές μεθόδους, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ΕΒUS.

Η ενδοβρογχική υπερηχογραφία (EBUS) αποτελεί εξοπλισμό που θεωρείται δεδομένος για κέντρα του εξωτερικού, ενώ για την Ελλάδα της κρίσης αποτελεί «πολυτέλεια», και διενεργείται σε περιορισμένο αριθμό κέντρων πανελληνίως, τα οποία ανήκουν στην πλειονότητά τους στον ιδιωτικό φορέα. Συνεπώς, όταν οι ασθενείς παραπέμπονται για τη συγκεκριμένη εξέταση, υφίστανται σημαντική σωματική ταλαιπωρία καιεπωμίζονται υψηλό οικονομικό κόστος λόγω του μικρού αριθμού των δημοσίων κλινικών στις οποίες υπάρχει ο ανωτέρω εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός της ενδοβρογχικής υπερηχογραφίας αποκτήθηκε μετά από χορηγία της «Επιστημονικής Εταιρείας Αναπνευστικών διαταραχών και Βαρειάς Νόσου» στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παραχωρείται για χρήση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από δωρεές και χορηγίες, αλλά κυρίως από το Ετήσιο Συνέδριο της Πνευμονολογικής Κλινικής. Η χρήση του νέου εξοπλισμού θα συντελέσει στην αναβάθμιση τηςΠνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα εξυπηρετήσει τους ασθενείς της συγκεκριμένης περιφέρειας και όχι μόνο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com