ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΙΤΗ

Η κίνηση αυτή ήταν αποτέλεσμα πολυετούς συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών , από τον κο Μπίτη που είχε ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή τους με το αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο δώρισε ευγενικά στη δομή. Η πρόεδρος του ΚΚΠΠ Θεσσαλίας κ. Δήμητρα Ριζούλη τον ευχαρίστησε θερμά αποδεχόμενη τη κίνηση αυτή και συμφώνησαν σε μια μελλοντική από κοινού συνεργασία.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.