15.165 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Αναλυτικοί πίνακες από τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννη

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση φέτος έχουν προσληφθεί έως σήμερα 15.165 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών και λειτουργικών κενών.

Οι  περισσότεροι από αυτούς εργάζονται για 5, 10, 17 χρόνια στην δημόσια εκπαίδευση καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες σ’ όλες τις περιφέρεις της Ελλάδας, νησιά, βουνά παντού θυσιάζοντας την προσωπική και οικογενειακή ζωή χωρίς τη δέσμευση της πολιτείας για μόνιμο διορισμό τους.

Εύλογα τίθεται το ερώτημα, γιατί δε μονιμοποιούνται για να συνεχίσουν να προσφέρουν την ίδια υπηρεσία ως μόνιμοι;

Τι εξυπηρετεί η ομηρία τους;

Δυστυχώς οι πολιτικές ηγεσίες έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν με την αγωνία και το μέλλον τους. Οι ανέξοδες υποσχέσεις για 20.000 ή 10.000 διορισμούς χωρίς αντίκρισμα καταδεικνύουν το ψέμα και τον ακραίο λαϊκισμό της κυβέρνησης. Η ομηρία πρέπει να τελειώσει. Το αίτημα για μόνιμους διορισμούς δεν είναι απαίτηση των καιρών είναι αναγκαιότητα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας παραθέτω αναλυτικούς πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών στην Π.Ε έως σήμερα: 

Γενική Εκπαίδευση
ΠΕ70 4.283
ΠΕ60 1.847
ΠΕ05 61
ΠΕ06 525
ΠΕ07 229
ΠΕ08 1.211
ΠΕ11 368
ΠΕ16.01 516
ΠΕ19-20 364
ΠΕ32 831
ΠΕ18.41 35
Σύνολο 10.270

 

Ειδική Αγωγή
ΠΕ61 49
ΠΕ60 760
ΠΕ71 2.242
ΠΕ70 1.633
ΠΕ06 7
ΠΕ08 16
ΠΕ11 61
ΠΕ16.01 70
ΠΕ19.20 48
ΠΕ32 9
Σύνολο 4.895

Γενικό Σύνολο :15.165(14.331 πλήρους ωραρίου, 834 μειωμένου ωραρίου)

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ