ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΤΩΡΑ!

Ανακοίνωση του Συλλόγου Προστασίας Κακοποιημένων Ζώων Λάρισας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»*

Ο Δήμος Λαρισαίων για ακόμα μία φορά δείχνει ή ότι είναι παντελώς άσχετος με τους νόμους, ή ότι απλά είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του! Αλλιώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός της απόφασης που θα οδηγήσει σε ευθανασία υγιή ζώα τα οποία κρατούνται για μεγάλο διάστημα στο κυνοκομείο του Δήμου Λαρισαίων,

και τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως «επιθετικά» (από ποιον ειδικό, άραγε αναρωτιόμαστε) αφού εκπαιδευτής ως μέλος της ειδικής επιτροπής δεν υπάρχει.

Αναφέρουμε πως στον σχετικό νόμο 4235/2014 όπως αυτός τροποποιήθηκε του νόμου 4039/2012, στο άρθρο 46 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 46 Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α΄15)

  1. 1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
    α) Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
    «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.»

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία. 
β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από: 
αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του, 
ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του, 
γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του. 
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.»

Ως εκ τούτου ο Δήμος Λαρισαίων διέθετε στα χέρια του και όλα τα νομικά εχέγγυα για να ζητήσει την γνώμη εξειδικευμένου εκπαιδευτή σκύλων προτού καταλήξει στην απόφαση – θανατική ποινή των ζώων.

Πέρα από αυτό Δήμος Λαρισαίων ουδέποτε ενημέρωσε το σωματείο μας, το οποίο και μέσω του καταστατικού του είναι το μόνο αναγνωρισμένο σωματείο για κακοποιήσεις. Αντ’ αυτού προτίμησε για ακόμα μία φορά να λειτουργήσει υπογείως και στα «μουλωχτά».

Καλούμε τον Δήμο Λαρισαίων να άρει ΑΜΕΣΑ την συγκεκριμένη απόφαση – θανατική ποινή των ζώων και ενημερώνουμε πως θα χρησιμοποιούμε εναντίον παντός υπευθύνου κάθε μέσο που μας δίνει ο νόμος προκειμένου να σταματήσουμε την εν ψυχρώ δολοφονία!

Προειδοποιούμε όχι μόνο τον Δήμο Λαρισαίων αλλά και όποιον άλλο Δήμο του έχει «ανοίξει η όρεξη» για ευθανασίες ως την εύκολη λύση του θέματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, πως θα μας βρει απέναντι του!

*Την υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Τσιόναρος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com