ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΠΕΘ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΤΟ ΑΜΕΤΑΘΕΤΟ

Την Δευτέρα συνεδρίασε το Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ Θεσσαλίας για τη λήψη απόφασης με θέμα την υποβολή στοιχείων των πέντε μελών του Δ.Σ οι οποίοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα κάνουν χρήση ευεργετήματος του αμετάθετου κ.λπ.

Μετά από μυστική ψηφοφορία αποφασίστηκε τα παρακάτω πέντε (5) μέλη του Δ.Σ να τύχουν του ευεργετήματος αμετάθετου, σύμφωνα με το Ν.4494/2017.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ο/Σ ΟΝ/ΝΥΜΟ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
1. ΑΝΘΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΧ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 69758 303 ΠΕΒ
2. ΑΝΘΣΤΗΣ Ο.Ο.Π. ΤΧ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 70529 303 ΠΕΒ
3. ΑΝΘΣΤΗΣ Τ.Τ.Ο. ΤΧ ΤΟΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 70685 303 ΠΕΒ
4. ΑΛΧΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12380 384 ΛΕΣ
5. ΑΝΘΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΠ ΚΟΛΟΝΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 70004 384 ΛΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com