ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Δ’ τριμ. 2017

Αναμόρφωση (4η ) προϋπολογισμού

Αποδοχή ποσού

Διάθεση πιστώσεων  Τουριστικής Προβολής

Διαγραφές ποσών

Επί αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «2η τροποποίηση προϋπολογισμού»

Γνωμοδότηση επί πρόθεσης του Καραδούκα Αθαν., για Κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος περίπου 6,3 MW στον Πηνειό ποταμό, στα όρια της Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Δήμου Τεμπών

Κανονισμός λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου ΤεμπώνΤροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Τεμπών

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.

Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου:  «Κατασκευή  τοιχίου  για την   προστασία δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Σπηλιάς».

Έγκριση Π.Π.Ο.Π. του έργου “Αναπλάσεις Οικισμού Πυργετού”

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com