ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δείτε τους τομείς και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο σχολείο τη νέα χρονιά

Υποχρεωτική είναι η «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης» για το σχολικό έτος 2018-2019 όλων των μαθητών /τριών που πρόκειται να εγγραφούν στην 1η τάξη των ΕΠΑΛ (ή ΓΕΛ), να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο ΕΠΑΛ όπου φοιτούν, ή να μετεγγραφούν σε άλλο ΕΠΑΛ.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής -Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές https://e-eggrafes.minedu.gov.grσυμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Για  την  είσοδο  στην  εφαρμογή e-εγγραφές,  είναι  απαραίτητοι  οι κωδικοί ΓΓΠΣ  (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα.

Κατά την υποβολή της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης»   καταχωρίζονται στοιχεία όπως:

1.Το  e-mail του  κηδεμόνα ή του/της  Ενήλικου/ης  μαθητή/τριας

2.Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα

3.Η  τάξη την οποία ολοκλήρωσαν οι μαθητές/τριες και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΠΑ.Λ., το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης

4.Η επιλογή για εγγραφή στην Α’ Τάξη, ή στον τομέα της Β’ Τάξης, ή στην ειδικότητα της Γ’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

5.Η επιλογή έως  τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

6.Τα ατομικά στοιχεία του/της  μαθητή/τριας

7Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή κλπ)

Μετά  την  οριστική  κατάταξή  τους  στο ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες  οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση από την 20η  έως την 29η Ιουνίου 2018.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Στο 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

Β΄ Λυκείου

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 

Τομέας Μηχανολογίας 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 

Γ΄ Λυκείου

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

Τεχνικός Οχημάτων 

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com