ΚΑΡΑΓΙΑΠΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΟΥΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ

Όταν σύμφωνα με τα λεγόμενα της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, “ένα αεροπορικό κέντρο όπως η 110 Π.Μ θα έχει ως στόχο την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και τη στήριξη της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή”, δε νοείται επισημαίνει ο Βουλευτής Λάρισας Γιώργος Κατσιαντώνης

στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, να “δεσπόζει” ντροπιαστικά στο σημείο από τη δεκαετία του ’80 ένα καραγιαπί, τριών ημιτελών πολυκατοικιών που θα στέγαζαν τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Γιώργος Κατσιαντώνης μεταφέρει μέσα από την ερώτησή του την κραυγή αγωνίας της Ένωσης Στρατιωτικών ΠΕ Λάρισας, που μέσα από την ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του προσωπικού, μέσα από την αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας για την αποπεράτωση των τριών ημιτελών πολυκατοικιών στην 110 Πτέρυγα Μάχης, που θα έδιναν κατοικία σε 54 οικογένειες.

“Και επειδή το 2018 ανακηρύχθηκε ως έτος μέριμνας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων δώστε τη δέουσα σημασία και ενεργείστε έμπρακτα για την ολοκλήρωση της κατασκευής των τριών πολυκατοικιών” επισημαίνει στον Πάνο Καμμένο ο Γιώργος Κατσιαντώνης που του ζητά να μεριμνήσει άμεσα για τη γρήγορη αποπεράτωση τους,

Η ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας Γιώργου Κατσιαντώνη, έχει ως εξής:

Στην 110 Π.Μ υφίστανται τρεις πολυκατοικίες ημιτελείς (καραγιαπί), οι οποίες είναι σε αυτή την κατάσταση από τη δεκαετία του ’80. Μάλιστα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Στρατιωτικών ΠΕ Λάρισας, «κάθε μία από αυτές έχει δυνατότητα διάθεσης δεκαοκτώ διαμερισμάτων όπερ σημαίνει ότι η αποπεράτωσή τους θα δώσει τη δυνατότητα σε 54 οικογένειες να στεγαστούν και κατά συνέπεια να στεγάσουν τα όνειρά τους για κάποια χρόνια, εξοικονομώντας ένα σεβαστό ποσό στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό από ενοίκια, κοινόχρηστα και συναφείς λογαριασμούς».

Λαμβανομένων, μάλιστα, υπόψη των όσων τονίστηκαν από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε πρόσφατη επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις της 110 Π.Μ., και δη ότι «η 110 Π.Μ. μετατρέπεται σε ένα αεροπορικό κέντρο που όχι μόνο έχει σαν στόχο την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και τη στήριξη της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή», γίνεται αντιληπτό ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ολοκληρωθεί η αποπεράτωση των προαναφερθέντων διαμερισμάτων, ώστε να καταστεί από κάθε άποψη εφικτή η στέγαση των οικογενειών των υπηρετούντων (σήμερα και στο μέλλον) στην εν λόγω Πτέρυγα Στρατιωτικών.

Επιπλέον, συντρέχουν από κάθε άποψη οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών αποπεράτωσης των ημιτελών πολυκατοικιών, καθώς το 2018 ανακηρύχθηκε ως έτος μέριμνας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο αξόνων του οποίου εμπίπτει και η στέγαση προσωπικού και οι εν γένει οικονομικές παροχές και μέριμνα προς αυτό, και ως εκ τούτου αποτελεί πραγματική ευκαιρία έμπρακτης στήριξής του η αποπεράτωση των προαναφερθεισών πολυκατοικιών και η παράδοσή τους σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα επ’ ωφελεία των στελεχών της Π.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου για την άμεση αποπεράτωση των υπό κατασκευή πολυκατοικιών στην 110 Πτέρυγα Μάχης, ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατό η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του προσωπικού και η οικονομική ενίσχυση σημαντικού αριθμού υπηρετούντων σε αυτή;