ΚΚΕ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΝΤΙΤΟΡΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών κάνοντας λόγο για αυθαίρετη παρέμβαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Ντίτορα στη λειτουργία πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, Διαμάντω Μανωλάκου και Κώστας Στεργίου.

Στην ερώτησή τους αναφέρουν:

“Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εντελώς αυθαίρετα με το υπ’ αρ. 10109/97284/2-7-2018 έγγραφό του προέβη στη διακοπή της παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών υπέρ των παρακάτω Συλλόγων που τα μέλη τους υπηρετούν στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας: 1) Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, 2) Ένωσης Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, 3) Παραρτήματα ΕΜΔΥΔΑΣ (Κεντ. και Δυτ. Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ευβοίας) δημιουργώντας με την πράξη του αυτή τεράστια οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα οι Σύλλογοι να μην μπορούν να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, λόγω των μεγάλων αποστάσεων.

Επίσης η πράξη του αυτή αποκλείει και τη δυνατότητα και της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων να παρακρατούνται οι συνδικαλιστικές εισφορές των μελών του μέσω της μισθοδοσίας όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον ν. 1264/1982 και την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 2303/1995, υπ’ αρ. 2/77200/0022/8-11-1999 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται η απόδοση, εκ μέρους των μελών, των συνδικαλιστικών εισφορών, υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με απευθείας παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές τους.

Με την παραπάνω απόφαση προβλέπεται λεπτομερώς το σύστημα παρακράτησης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το μέλος επιθυμεί να μη διενεργείται η απευθείας παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς, έχει σαφώς το δικαίωμα αυτό στα πλαίσια της συνδικαλιστικής ελευθερίας (άρθρο 23 του Συντάγματος), να υποβάλλει εγγράφως δήλωση στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του αυτή.

Παρόλο αυτά ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας έδωσε με το έγγραφό του εντολή να σταματήσει η παρακράτηση, με το αίολο επιχείρημα ότι επιβαρύνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ενέργειά του αυτή είναι εκδικητική προς τους Συλλόγους (σημειώνουμε ότι ο Συντονιστής διετέλεσε και συνδικαλιστής, μέλος του Δ.Σ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας πριν τον διορισμό του στη θέση αυτή), και η αιτιολογία που επικαλείται είναι αίολη γιατί η παρακράτηση γίνεται χρόνια και η όποια εργασία απαιτείται γι’ αυτήν έχει ήδη γίνει. Έκτοτε απαιτείται κάθε μήνα ένα μόνο κλικ στον υπολογιστή!!!

Επειδή η πράξη αυτή αποτελεί μια ωμή παρέμβαση στη λειτουργία και δράση των Συλλόγων και βάζει εμπόδια στη λειτουργία και δράση του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο.

Επειδή εκλαμβάνεται από τους εργαζόμενους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σαν μια προσπάθεια τρομοκράτησης και φίμωσης κάθε συνδικαλιστικής φωνής.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί τι μέτρα θα πάρουν ώστε να ανακληθεί το υπ’ αρ. 10109/97284/2-7-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και να συνεχιστεί στο μέλλον απρόσκοπτα η είσπραξη των συνδικαλιστικών εισφορών υπέρ των Συλλόγων που τα μέλη τους υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας μέσω των μηνιαίων καθαρών αποδοχών τους;”