ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ικανοποιώντας αίτημα του διοικητικού συμβουλίου του ΚΑΠΗ Αμπελώνα, που επισκέφθηκαν το δήμαρχο και ζήτησαν να γίνουν εργασίες συντήρησης στο κτίριο του ΚΑΠΗ, η δημοτική αρχή του Τυρνάβου, με ίδιους πόρους προχώρησε σε μια σειρά εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης του κτιρίου.

Το κτίριο βάφτηκε εσωτερικά, έγιναν εργασίες στην οροφή του, βελτιώθηκε το σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των εργασιών στο ΚΑΠΗ Αμπελώνα, ανάλογες εργασίες θα γίνουν σε όλα τα ΚΑΠΗ του δήμου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com