ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ο νέος πρόεδρος του Σ.Ε.Σ.Σ Μ. Ανατολίτης

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό του συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σπορόφυτων διαδικασίες, το  7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την 28η-9-2017, συγκροτήθηκε  σε σώμα με σκοπό την κατανομή των θέσεων και ομόφωνα αποφάσισε:

  1. Πρόεδρος : Ανατολίτης Μιχαήλ, «ALFA SEEDS ΑΒΕΕ»
  2. Αντιπρόεδρος: Χριστιάς Ιωακείμ, «AGER ΥΙΟΙ Γ. ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΕ»
  3. Γενικός Γραμματέας: Μπουνάνος Αθανάσιος, «ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘ. ΕΕ»
  4. Ταμίας: Κλωναρίδης Γεώργιος, «ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Γ.»
  5. Τακτικό Μέλος:   Μιχαήλ Βασίλειος,  «F.A.S, FYTO – ANIMAL SERVICES»
  6. Τακτικό Μέλος:   Σερβέτας Ιωάννης,  «AGRIS ΑΕ»
  7. Τακτικό Μέλος:   Αγραφιώτης Δημήτριος,  «Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΕ»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com