ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

To Επιμελητήριο Λάρισας απέστειλε την κάτωθι επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο:

“Κύριε υπουργέ,

Βάσει πολλών παράπονων από μέλη μας, σας αποστέλλουμε την παρούσα ζητώντας την βοήθειά σας για ένα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σχετικά με δάνεια των επιχειρήσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Πολλές επιχειρήσεις – μέλη μας έχουν δανειοδοτηθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Την δεδομένη χρονική στιγμή προσπαθούν να  ρυθμίσουν τις οφειλές τους και πολλές εξ αυτών έχουν συμφωνήσει με τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η διαδικασία όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί βάση του Νόμου 4549/14.06.2018 αρθ. 103 καθώς προβλέπεται η ρύθμιση τους από τα τραπεζικά ιδρύματα όπως αναφέρει το προαναφερθέν άρθρο, «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Επειδή το πλήθος των επιχειρήσεων είναι μεγάλο και η ανάγκη για ρύθμιση των παραπάνω οφειλών είναι ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των ισχύων εγγυήσεων.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com