ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ: ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου-Λ.Τ. Μακρυχωρίου, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+, δράση ΚΑ1, συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η αξιοποίηση της εμπειρίας των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.

Η κ. Ελευθερία Ντελή, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, συμμετείχε σε εβδομαδιαίο κύκλο μαθημάτων σχετικά με την οργάνωση και διαχείριση τάξης με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις. Η επιμόρφωση αφορούσε στην ποιοτική εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών που έχουν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί επί σειρά ετών σε πολλά συστήματα Ευρωπαϊκών χωρών και προτείνονται ή συζητούνται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τη μέθοδο project, την ανεστραμμένη τάξη, το portfolio, σχετικά εργαλεία αξιολόγησης,  αλλά και τεχνικές κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των σημερινών μαθητών, τρόπους αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδες, κατευθύνσεις για τη διαχείριση ανομοιογενών τάξεων.

Η φιλόλογος κ. Ζέτα Τσίγκα, συμμετείχε σε επιμόρφωση για την ανάπτυξη των προσωπικών ή οριζόντιων δεξιοτήτων μέσω του σχολείου, καθώς σήμερα θεωρούνται εξίσου σημαντικές με τα ακαδημαϊκά προσόντα. Συγκεκριμένα, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας αναδείχθηκαν μέσω εφαρμοσμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών συστημάτων και σχολείων, ενώ έγινε σαφής η σημερινή αντίληψη της παιδαγωγικής, ότι οι προσωπικές δεξιότητες δεν είναι έμφυτες αλλά καλλιεργούνται. Προϋπόθεση γι΄αυτό είναι το σχολείο και ο εκπαιδευτικός να παρέχουν λιγότερες έτοιμες απαντήσεις και περισσότερες προκλήσεις μάθησης, να ανατίθενται σχολικές εργασίες για επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, να υπάρχουν περιθώρια, ώστε οι μαθητές να διδάσκονται από τα λάθη τους και όχι να κρίνονται από αυτά, η δημιουργικότητα να αναγνωρίζεται ως αποτέλεσμα δουλειάς και όχι της τυχαίας στιγμής.

Σημαντική εμπειρία για τις καθηγήτριες αποτέλεσε η συνεργασία με τους συνεπιμορφούμενους εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Εσθονία, Κροατία, Φινλανδία, Ιταλία. «Γνωρίσαμε πτυχές της λειτουργίας των σχολείων τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής ζωής όσο και πρακτικών διδασκαλίας, σχέσεων με τους μαθητές και την κοινότητα. Ήρθαμε σε επαφή με τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων συναδέλφων μας για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και το μέλλον του,  διαπιστώνοντας σημαντικές διαφορές αλλά και εντυπωσιακές ομοιότητες» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Θα μπορούσαν να αφιερώσουν ώρες στην αφήγηση της εμπειρίας αυτής, που περιλάμβανε και χαρακτηριστικές εκπλήξεις, όπως η επισήμανση, επανειλημμένως, των Φινλανδών εκπαιδευτικών πως οι μαθητές Λυκείου και εκεί δυναστεύονται από ένα εξετασιοκεντρικό σύστημα με στόχο την είσοδο σε περιζήτητες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, σημαντική εμπειρία αποτέλεσε η ημερίσια περιήγηση στην Τοσκάνη που οργανώθηκε από τον φορέα επιμόρφωσης.

Ο σύλλογος διδασκόντων ενημερώθηκε διεξοδικά από τις κ.κ. Ντελή και Τσίγκα για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Κύριος στόχος της ενημέρωσης ήταν η αξιοποίηση των  γνώσεων και εμπειριών τους από τους καθηγητές του σχολείου στην καθημερινή διδασκαλία, στις συνθετικές, τις δημιουργικές και τις ερευνητικές εργασίες. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση μιας δράσης που απαιτεί την οργάνωση ενός project, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα των μαθητών, την επίλυση προβλημάτων, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Πρόκειται για τη δράση EduWeb, της Περιφερειακής Δ/σης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, στην οποία συμμετέχει το Γυμνάσιο-Λ.Τ. Μακρυχωρίου μαζί με 49 ακόμα σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Σε επόμενες δράσεις του ίδιου προγράμματος Erasmus+, καθηγητές θα επιμορφωθούν στη μέθοδο STEM, στο Ταλίν της Εσθονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γυμνάσιο-Λ.Τ. Μακρυχωρίου συμμετέχει σε δύο ακόμα προγράμματα Erasmus+ ΚΑ2, ως εταίρος σε στρατηγικές συμπράξες σχολείων, επιδιώκοντας την εξωστρέφεια και την επαφή, των μαθητών κυρίως, με το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσω δημιουργικών συνεργασιών, που στοχεύουν στην ανάπτυξή τους ως σύγχρονων, ενεργών και σκεπτόμενων πολιτών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com