ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα την πλήρωση με επιλογή πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών πρωτοβάθμιας και 58 θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα

να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Ηδη έχουν εκδοθεί οι δύο προκηρύξεις.

Για να δείτε την προκήρυξη που αφορά τους διευθυντές Α/βαθμιας πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την προκήρυξη που αφορά τους διευθυντές Β/βαθμιας πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com