ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020

dav

Μήνυμα του Β. Κόκκαλη από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. 

Στις 18 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας. Τη xώρα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Β. Κόκκαλης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμη.

Στο Συμβούλιο συνεχίστηκαν οι συζητήσεις για τη δέσμη μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2020, όπου οι Υπουργοί τοποθετήθηκαν σχετικά με κρίσιμα σημεία εφαρμογής της μελλοντικής ΚΑΠ. Η ελληνική πλευρά εξέφρασε μια ακόμη φορά τον προβληματισμό της για τη μείωση των διαθέσιμων πόρων της μελλοντικής προγραμματικής περιόδου και υποστήριξε τη δικαιότερη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ μικρών και μεγάλων εκμεταλλεύσεων, καθώς και τον περιορισμό της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων μόνο στη βασική εισοδηματική ενίσχυση. Όσον αφορά στο πλαίσιο επιδόσεων της ΚΑΠ, συμμερίστηκε την προσέγγιση για αυξημένα περιθώρια απόκλισης από τους στόχους, ενώ επανέλαβε την πρότασή της για διατήρηση ενός μόνο ενδιάμεσου ορόσημου, παράλληλα με την τελική αξιολόγηση, όπως ισχύει και σήμερα.

Επιπλέον, στήριξε τον ορισμό των μόνιμων βοσκοτόπων, όπως έχει συμφωνηθεί στον κανονισμό Omnibus, ενώ εξέφρασε τις ανησυχίες της για το νέο εργαλείο για τα θρεπτικά συστατικά, θεωρώντας ότι τέτοιου είδους δαπανηρές υποχρεώσεις δε συνάδουν με τη γενικότερη τάση για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ και δεν εξυπηρετούν την απλούστευση. Επισημάνθηκε, επίσης, η σημασία της διατήρησης του ποσοστού ενίσχυσης 75% για τις παραγωγικές επενδύσεις. Η ελληνική πλευρά επέμεινε στη συμπερίληψη των Μικρών Νησιών του Αιγαίου στον κατάλογο εκείνων των περιπτώσεων επενδύσεων που θα ενισχύονται μέχρι και 100% και στο αίτημά της για αύξηση του προϋπολογισμού για αυτά.

Αναφορικά με τον Οριζόντιο κανονισμό, τάχθηκε υπέρ της διάταξης σχετικά με τη διατήρηση του κατωφλίου των 2.000 ευρώ σε περίπτωση δημοσιονομικής πειθαρχίας. Τέλος, σχετικά την πρόταση κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγορών γεωργικών προϊόντων, έγινε αναφορά στο θέμα των ποικιλιών αμπέλου προς οινοποίηση, όπου η ελληνική πλευρά υποστήριξε τη διατήρηση του status quo και εξέφρασε τη διαφωνία της στη χρήση υβριδίων για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ, όπως και στη χρήση του όρου «οίνος» για προϊόντα με περιεκτικότητα σε αλκοόλη μικρότερη από 9%. Πέραν αυτών, επισημάνθηκε ότι η πρόταση για άμεση απόσυρση από την αγορά προϊόντων οίνου, ακόμα και σε περιπτώσεις μικρών παρατυπιών στην επισήμανση, είναι πολύ αυστηρή. Κλείνοντας, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι ανταλλαγή των  απόψεων στο Συμβούλιο είναι πολύ χρήσιμες και εποικοδομητικές, ωστόσο οι τελικές θέσεις της χώρας θα εξαρτηθούν από τη συνολική πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ακολούθως, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις για την Βιοοικονομία. Η ελληνική πλευρά αναφέρθηκε στις εφαρμογές της Βιοοικονομίας στη χώρα, όπου η κύρια κατεύθυνση είναι η παραγωγή βιοκαυσίμων, και σε πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ περιφερειακής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων με στόχο την εισαγωγή και ανάπτυξη της καινοτομίας. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη χάραξης εθνικού σχεδίου και εκπόνησης οδικού χάρτη για τη μετάβαση σε ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στη βιοοικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόνισε ότι για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της βιοοικονομίας απαιτείται διασύνδεση και συνέργεια μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, καθώς και επαρκής και στοχευμένη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ. Πολύ σημαντική, επισημάνθηκε, είναι η εστίαση των προγραμμάτων στον τρόπο παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και η ενσωμάτωση της πρωτογενούς παραγωγής στις τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης με κατεύθυνση τη βιοοικονομία.

Αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα πλαισίου έρευνας και καινοτομίας, ο Υπουργός τόνισε ότι οι ενότητες 7 και 8 μπορούν να συνεισφέρουν, προάγοντας την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την ασφαλή μετατροπή παραπροϊόντων, καταλοίπων και απορριμμάτων σε πρώτες ύλες, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής αλλά και την ευρύτερη εφαρμογή της βιοοικονομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ η κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας κρίνεται κρίσιμη, προκειμένου για την άμεση αξιοποίησή της.

Το Συμβούλιο απασχόλησε επίσης το ζήτημα της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε αποτελέσματα κλασικών μεθόδων βελτίωσης φυτών. Ο Υπουργός υποστήριξε την εξαίρεση από την κατοχύρωση με ευρεσιτεχνία των προϊόντων που προέρχονται από ουσιαστικά βιολογικές διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι βελτιωτές να χτίζουν ελεύθερα πάνω στην εργασία προηγούμενων βελτιωτών, προς όφελος όλων.

Όσον αφορά στα θέματα αλιείας, παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο η Κοινή Δήλωση της Σλοβενίας «Η μικρή παράκτια αλιεία στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)», σχετικά με την ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας και την απλοποίηση των διαδικασιών του νέου ταμείου. Εκτός από την Ελλάδα, όπου το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με πάνω από 13.000 σκάφη, μακρά παράδοση και σπουδαίο κοινωνικο-οικονομικό ρόλο στις τοπικές παράκτιες και νησιωτικές κοινωνίες, την εν λόγω Δήλωση έχουν συνυπογράψει Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα και Πορτογαλία.

Σε δήλωσή του ο κ. Κόκκαλης τόνισε πως “συζητήσαμε με τους Ευρωπαίους ομολόγους για καίρια ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την ανάπτυξη και την πυξίδα που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια. Οι νέες προκλήσεις και συγκυρίες στη γηραιά ήπειρο οφείλουν να επαναπροσαρμόσουν τους στόχους μας συνολικά ως ένωση, όμως αποτελεί πάγια θέση της χώρας μας ότι η νέα ΚΑΠ οφείλει να μεριμνήσει για τη δικαιότερη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ μικρών και μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα προχωρήσουμε στην εντατικοποίηση του διαλόγου στη χώρα μας για τη διαμόρφωση μίας διεκδικητικής στάσης για μία δικαιότερη Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020”.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ