ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ 2008

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, των κλάδων/ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09 (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02), ΠΕ18.24 (ΠΕ87.08), ΠΕ19 (ΠΕ86) και ΠΕ32 (ΠΕ91.01), εγγεγραμμένους στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ), για τους οποίους έχει εκδοθεί, μέχρι την 29η-1-2019, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15 Απριλίου μέχρι και 18 Απριλίου 2019.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την με αρ. πρωτ. 58450/Ε1/12-4-2019 Πρόσκληση εκπαιδευτικών των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01,ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09(ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13(ΠΕ78), ΠΕ14.04(ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02(ΠΕ80), ΠΕ18.12(ΠΕ88.02), ΠΕ18.24(ΠΕ87.08), ΠΕ19(ΠΕ86) και ΠΕ32(ΠΕ91.01) για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2018,2019, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (φεκ13 Α΄) στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΕΘ. http://www.minedu.gov.gr, και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας http://dide.lar.sch.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης  (Τ.Τσιόγκα 11).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com