357.000 € ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ σε δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων οι δήμοι του νομού Λάρισας που θα εισπράξουν συνολικά 357.400 €, αποκλειστικά  για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού

του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το εν λόγω ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, με σκοπό την άμβλυνση των κινδύνων, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, αλλά και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και εκτάσεις.

Επίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων αλλά και τη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.

Τέλος, ενισχύεται η εθελοντική δράση, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και την κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Αναλυτικά οι δήμοι του νομού Λάρισας θα εισπράξουν τα εξής ποσά:

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 53.800,00
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 91.000,00
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΗΣ 55.000,00
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 40.000,00
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 47.600,00
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 31.000,00
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 39.000,00

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ