ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟ ΟΜΟΛΙΟ

Κ. Αγοραστός: Συγχρονίζουμε τους οικισμούς με την εποχή μας

Νέο δίκτυο αποχέτευσης αποκτά ο οικισμός Ομόλιο του Δήμου Αγιάς ενώ αντικαθίσταται και το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το αποτέλεσμα της δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 2.803.610 €.

«Πρόκειται για ένα ανθρώπινο και ταυτόχρονα περιβαλλοντικό έργο για τον οικισμό του Ομολίου. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς προχωράμε σε ένα σημαντικό έργο. Συγχρονίζουμε τους οικισμούς με την εποχή μας. Άλλωστε ως Περιφέρεια εναρμονιστήκαμε πλήρως με την υποχρέωση που έχει η χώρα μας να υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικοί καθαρισμοί σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 2000 κατοίκους, εξασφαλίζοντας έγκαιρα τους πόρους για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Το σύνολο τους φτάνει τα 111 εκατ. ευρώ σε όλη τη Θεσσαλία, και έτσι μπορούμε να ικανοποιήσουμε το συγκεκριμένο κριτήριο και να μην έχει η χώρα μας πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο δεν μείναμε μόνο στη συγκεκριμένη υποχρέωση και υλοποιούμε έργα που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και μικρότερων οικισμών».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Δίκτυο αποχέτευσης

Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας, που αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 5.339 μ και καταθλιπτικούς αγωγούς πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 6800 μ.

Για την εξυπηρέτηση του δικτύου βαρύτητας κατασκευάζονται συνολικά 155 φρεάτια ακαθάρτων ενώ για την εξυπηρέτηση των καταθλιπτικών αγωγών κατασκευάζονται 15 φρεάτια εξαερισμού, και 13 φρεάτια εκκένωσης.

Η λειτουργία του εσωτερικού δικτύου εξασφαλίζεται με  ένα ενδιάμεσο αντλιοστάσιο.

Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων προβλέπεται ότι θα γίνεται με άμμο. Τα λύματα θα οδηγηθούν στην υφιστάμενη ΕΕΛ του Στομίου.

Δίκτυο ύδρευσης

Με το παρόν έργο πρόκειται να αντικατασταθούν όλοι  οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου  με νέους  αγωγούς πολυαιθυλενίου.  Επίσης θα αντικατασταθούν όλες οι συσκευές χειρισμού του δικτύου, δικλείδες και βαλβίδες.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός του ορίου του οικισμού.  Οι αγωγοί και τα συνοδά τεχνικά, θα τοποθετηθούν στο σύνολο του μήκους τους επί του καταστρώματος των οδών.  Το σύνολο του έργου θα κατασκευαστεί με συνήθη μηχανικά μέσα.  Για την λειτουργία των αγωγών είναι απαραίτητη η κατασκευή των συνοδών φρεατίων εξαερισμού και εκκένωσης. Τα φρεάτια εξαερισμού τοποθετούνται στα υψηλά σημεία της χάραξης των κυρίων αγωγών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ