ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ΖΗΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Επιστολή προς τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας, με την οποία ζητά την πατάταση της δράσης “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία” απέστειλε η διοίκηση του περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του παραρτήματος Ηλίας Κοτσιμπογεώργος αναφέρονται τα παρακάτω:

“Κύριοι,

κατόπιν αιτήματος των μελών μας Οικονομολόγων, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Επανεπενδύω στην Θεσσαλία», θα σας παρακαλούσαμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να ικανοποιηθεί το παραπάνω αίτημα και να δοθεί 2η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, πέραν της 30/9/2019 για τουλάχιστον 1 μήνα (έως τέλος Οκτωβρίου 2019)”.