ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΗ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Αντιπρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου ο Λάσκος Μανδηλάς

Τον διορισμό δικηγόρων για την απόκρουση αγωγών που έγιναν κατά του δήμου Τυρνάβου από τη Μονή Ολυμπιώτισσας και το Ελληνικό Δημόσιο, αποφάσισε χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου κατά τη διάρκεια της 1ης της συνεδρίασης, στην οποία εξέλεξε ως αντιπρόεδρο τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Λάσκο Μανδηλά.

Αναφορικά με τις αγωγές αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονή διεκδικεί την έκταση στην οποία βρίσκεται η δριστέλα στην περιοχή του Αργυροπουλίου, ενώ το ελληνικό δημόσιο άσκησε έφεση για την έκταση στο Τσακίρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκαν και τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2019, κατά το β΄ τρίμηνο του 2019.
  3. Απόδοση λογαριασμού δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.
  4. Έγκριση της αριθ. 26/2019 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. αναφορικά με την έγκριση – ψήφιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018.
  5. Έγκριση της αριθ. 27/2019 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. αναφορικά με τον απολογισμό ταμείου – διαχείρισης έτους 2018.
  6. Έγκριση της αριθ. 7/2019 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου αναφορικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018.
  7. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου προς εκτέλεση υπηρεσίας και έγκριση αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης.
  8. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου προς εκτέλεση υπηρεσίας.
  9. Διορισμός ή μη πληρεξουσίου δικηγόρου για την αντιμετώπιση αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τυρνάβου.
  10. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τυρνάβου.