ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Λάρισας που θα πάρει τις επόμενες μέρες και ΦΕΚ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Ψηφιακών Πολιτικών- «έξυπνη πόλη» κ. Κωνσταντίνος Διαμάντος και ο μελετητής κ. Χρήστος Κουτάκος Μηχ/κός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για τη θετική κατάληξη μίας διαδικασίας η οποία  διορθώνει σημαντικά ζητήματα παραλείψεων του ισχύοντος από το 2009 ΓΠΣ αλλά και επιλύει και σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του και που τέθηκαν ως αιτήματα από φορείς, κοινωνικές ομάδες  και πολίτες, εξαντλώντας κατά την διαδικασία κάθε δυνατότητα που δίνει η πολιτεία.

Μεταξύ άλλων επιλύεται για την Τερψιθέα το σημαντικό ζήτημα των αρτιοτήτων με τη θέσπιση της ενιαίας αρτιότητας κατά κανόνα των 10 στρεμ (από 20 στρεμ) με την ισχύ παρέκκλισης των 4 στρεμμ.

Επίσης, με πρόβλεψη στο νέο ΓΠΣ παύει η υπέρμετρη φορολόγηση με υπολογισμό υπερβολικής αντικειμενικής αξίας σε μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων στην «προς πολεοδόμηση εκτός σχεδίου περιοχή»”.

Ενώ στο ήδη εκδηλωμένο ενδιαφέρον ιδιωτικής πολεοδόμησης δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξής της με την ενσωμάτωση σε κατάλληλη ζώνη.

Ακόμη, επιλύεται το ζήτημα των κτηνοτροφικών μονάδων με προσδιορισμό κατάλληλων περιοχών και υποδοχέων για τις δραστηριότητες αυτές τόσο στην περιοχή της Τερψιθέας όσο και στη βόρεια περιοχή της Λάρισας. Με προστασία ταυτόχρονα των ήδη νομίμως υφιστάμενων μονάδων μέσα από μία μεγαλύτερη της προηγούμενης μεταβατικής περιόδου.

Σημαντική πρόβλεψη αποτελεί και η δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης σε ζώνες εκατέρωθεν οδικών αξόνων υψηλής ζήτησης (οδός Βόλου, Καρδίτσης, Τρικάλων) δημιουργώντας έτσι ένα προσιτό επενδυτικό περιβάλλον και μία προοπτική τόνωσης της τοπικής απασχόλησης.

Επιλύεται ακόμη το σημαντικό ζήτημα του ΣΟΦΛΑ που μπορεί πλέον στην ιδιοκτησία του να αναπτύξει αποκεντρωμένα τη σημαντική δραστηριότητά του ενώ, και για μία άλλη σημαντική επαγγελματική ομάδα υπήρξε σημαντική πρόβλεψη και αφορά τα νέα πρατήρια καυσίμων με την ευχερή χωρική δυνατότητα ίδρυσης τους εκτός κέντρου προστατεύοντας όμως  τα νομίμως υφιστάμενα εντός του κεντρικού αστικού ιστού.

Τέλος ενσωματώνονται στον χωροταξικό σχεδιασμό ειδικότερα σχέδια του Δήμου, όπως τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και οι απαιτούμενες ειδικές χρήσεις για την ανάπτυξη της έκτασης του ΣΕΦΚΟ – ΕΘΙΑΓΕ σύμφωνα με τους σκοπούς της παραχώρησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Δήμο.

Το σύνολο των μεταβολών τέθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης σε ανοικτή διαβούλευση με πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής (παρόλο που δεν επιβάλλονταν από τη νομοθεσία) καθώς και σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης η οποία ολοκληρώθηκε με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού.

Μία σημαντική πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής που αφορά το ΓΠΣ και που θα έχει συνέχεια σε επίπεδο Πολεοδομικής μελέτης Λάρισας ώστε να εναρμονιστούν προβλέψεις του ΓΠΣ σε χρήσεις γης καθώς και, σε επίπεδο προώθησης Πολεοδομικής μελέτης για την Τερψιθέα και τη Φαλάνη. Επιλύοντας έτσι χρόνια ζητήματα που δυσχεραίνουν την βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων εκεί ενώ ταυτόχρονα, καθηλώνουν την παραγωγική και αναπτυξιακή τους πορεία.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ