ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 145/Α΄/30-9-2019 παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα ή αυτών που θα βεβαιωθούν σε χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών

από την έναρξη ισχύος του (ημερομηνία έναρξης ισχύος ΠΝΠ 30-9-2019).

Επισημαίνεται ότι με την χορήγηση της παράτασης παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους οφειλέτες, αφού:

  • περιλαμβάνει οφειλές προς τους Δήμους από οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή: τέλη, πρόστιμα, φόροι, πρόστιμα Κ.Ο.Κ., εισφορές, μισθώματα, κ.λπ.
  • προβλέπει την εξόφληση των οφειλών εφάπαξ ή σε μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων, πλήρως ή κατά ποσοστό, αναλόγως του αριθμού των δόσεων, με ελάχιστο ποσό δόσης 20 €.
  • παρέχει την ευκαιρία στους οφειλέτες με την ρύθμιση των οφειλών τους να αποκτήσουν υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, δημοτική ενημερότητα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα δέσμευσης του Α.Φ.Μ., αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως, επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) κ.λπ.
  • παρέχει τη δυνατότητα σε όσους έχουν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που είναι σε ισχύ, να επαναπροσδιορίσουν εκ νέου τις οφειλές τους, εφόσον κρίνουν συμφερότερη τη νέα ρύθμιση.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΝΠ, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

 

Δόσεις

Απαλλαγή προσαυξήσεων

σε ποσοστό (%)

Εφάπαξ 100
από   2 έως 24 80
από 25 έως 48 70
από 49 έως 72 60
από 73 έως 100 50

Ο Δήμος Τυρνάβου με την ευκαιρία της ψήφισης της νομοθετικής ρύθμισης καλεί όλους τους πολίτες :

  • να ενημερωθούν με ένα απλό τηλεφώνημα ή μια ολιγόλεπτη προσέλευση στην αρμόδια ταμιακή υπηρεσία (τηλ. 24923 50141) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την ύπαρξη ή μη τυχόν οφειλών τους.
  • να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της συγκεκριμένης διάταξης και να ρυθμίσουν μικρά ή μεγάλα ποσά που οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία προς αυτόν.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ