ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών  καλεί εμπειροτέχνες ιδιώτες,

που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων [παρ. 6β άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄146), που εξακολουθεί να ισχύει (παρ. 5, άρθρου 28, του ν. 4521/2018, Α΄ 38)], εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση, για το σχολικό έτος 2019-2020,  από την Τρίτη 15 έως και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα

https://opsyd.sch.gr και από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

http://dide.lar.sch.gr.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com