ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Ι.Γ.Ε. ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών και του Δήμου Τυρνάβου υπογράφηκε σήμερα Τρίτη 03 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Τυρνάβου. 

Με το εν λόγω Πρωτόκολλο καθορίζεται το πλαίσιο και οι διαδικασίες συνεργασίας, με σκοπό την έρευνα, την εξέλιξη και την προώθηση των τοπικών προϊόντων του Δήμου Τυρνάβου με πρωτεύον το τσίπουρο. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο πλευρών θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις με τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών από τα δύο μέρη, που εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα εξειδικεύονται και διατυπώνονται στη μορφή «Προγραμματικής Συμφωνίας».

Τα πεδία συνεργασίας καθώς και οι «Προγραμματικές Συμφωνίες» που θα διαμορφώνουν οι Ειδικές Επιτροπές θα επικυρώνονται από τον Δήμαρχο Τυρνάβου και τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών που θα ασκούν συντονιστικό ρόλο.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Ι.Γ.Ε., κ.Νικόλαο Θυμάκη και τoν Δήμαρχο Τυρνάβου κ.Ιωάννη Κόκουρα παρουσία όλων των αντιδημάρχων, του μέλους του ΔΣ του ΙΓΕ κ. Βασίλη Έξαρχου, του Προέδρου του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου κ. Χρήστου Τσιτσιρίγκου, του Αντιπροέδρου της ΚΕΔΗΤ κ. Γιώργου Παπαλέξη, του Προέδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού Δένδρων ΓΑΙΑ FRUIT κ. Χρήστου Τασούλα, του Πρόεδρου του Αγροτικού Συλλόγου Δαμασίου κ. Ιωάννη Γκανά και του ταμία του Α.Σ. Πλατανουλίων κ. Βασιλείου Ψαθά.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com