ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σε δειγματική βιωματική διδασκαλία με θέμα «Τέχνη και λατρεία σε Ανατολή και Δύση» που επικεντρώθηκε στα χριστιανικά μνημεία της Λάρισας συμμετείχαν οι καθηγητές θεολόγοι των Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ του νομού Λάρισας.

Μετά την εισήγηση για τα χαρακτηριστικά της βιωματικής διδασκαλίας  του Συντονιστή ΕΕ του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας Νικόλαο Παύλου,  ο Δρ Βυζαντινής Τέχνης Σταύρος Γουλούλης ανέλυσε τον κομβικό ρόλο της Λάρισας στη διάδοση του χριστιανισμού. Η συζήτηση εστιάστηκε  στην προσωπικότητα και στο έργο του πολιούχου της πόλης Αγίου Αχιλλίου και στον επιτελικό ρόλο που είχαν οι επίσκοποί της. Τέλος, αποφασίστηκε σε εύθετο χρόνο να διοργανωθεί εκπαιδευτική επίσκεψη των θεολόγων στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου στις Πρέσπες, και έτσι να ολοκληρωθεί η βιωματική προσέγγιση του θέματος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com