ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΑΜΝΙΩΤΩΝ

Μετά την κατανομή των αξιωμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών “Ο ΟΛΥΜΠΟΣ” που προέκυψε από τις εκλογές στις 08/12/2019 για τη διετία 2020– 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μουγδή Αφεντία (Τούλα) του Ιωάννου
Αντιπρόεδρος: Μαλάμης Δημήτριος του Ιωάννου
Γενικός Γραμματέας: Μουργκάσης Ιωάννης του Αθανασίου
Ταμίας: Αλεξανδρής Κων/νος του Αθανασίου

Τακτικά μέλη:
Πνευματικός Ηλίας του Νικολάου
Αλεξανδρής Αθανάσιος του Κων/νου
Αγοραστός Ιωάννης του Κων/νου

Αναπληρωματικά μέλη:
Κόρακας Σωτήριος του Νικολάου
Σουρλαντζή Χαρίκλεια

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Κοντοκώστας Δημήτριος του Κων/νου
Γκουγκουλής Ιωάννης του Βασιλείου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com