ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Αντίθετος με τα κονδύλια που αφορούν την πληρωμή γενικού γραμματέα, συμπαραστάτη του δημότη και 2 ειδικών συμβούλων ο Αθανάσιος Σάμερ Αμάρι – Απουσίαζε ο Σπ. Γκατζούλης της Δράσης Πολιτών

Με τις ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής που ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου αλλά και του Κ. Χρυσοβέργη της ΣυνΠολιτείας, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του δήμου Τυρνάβου για το 2ο20, αφού ο επικεφαλής της “Πόλης που Θέλουμε” Σάμερ Αμάρι, καταψήφισε τους κωδικούς που αφορούν την πληρωμή Γενικού Γραμματέα και Συμπαραστάτη του δημότη, αλλά και των δύο ειδικών συμβούλων του δημάρχου, ενώ από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο εκπρόσωπος της Δράσης Πολιτών Σπ. Γκατζούλης.

Πιο συγκεκριμένα υπέρ του προϋπολογισμού όπως παρουσιάστηκε από το δήμαρχο και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Γιάννη Κόκουρα τάχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκάτσος Γεώργιος, Μανδηλάς Λάσκαρης, Σακούτσιος Γεώργιος και Χρυσοβέργης Κωνσταντίνος, ενώ ο κ. Αμάρι σημείωσε σχετικά:

“Η σύνταξη του φετινού προϋπολογισµού είναι ένα δύσκολο κοµµάτι και να πούµε συγχαρητήρια τόσο στην υπηρεσία όσο και στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών για τη σύνταξή του. Η διάθεσή µας είναι να είµαστε συναινετικοί.
Κατανοούµε βέβαια ότι θα χρειαστεί να γίνουν αρκετές αναµορφώσεις στην πορεία.
Βλέπουµε ότι έχετε συµπεριλάβει ορισµένα πράγµατα από το πρόγραµµά σας. Είµαστε διατεθειµένοι να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό για το 2020 µε εξαίρεση τους κωδικούς:
00.6031.02 που αφορά το Γενικό Γραµµατέα, 00.6121.01 που αφορά αποδοχές για το Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και από τον κωδικό 00.6031.01 τις αποδοχές που αφορούν τους δύο επιπλέον ειδικούς συνεργάτες που προσλήφθηκαν. Θεωρούµε ότι είναι ποσά
που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για άλλες δαπάνες, έργα ή µελέτες του ∆ήµου”.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Φετινός προϋπολογισμός του δήμου που θα συζητηθεί σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και για την έγκρισή του απαιτεί σχετική πλειοψηφία αν δεν υπάρξει άλλο σχέδιο προβλέπει ισοσκελισμένα έσοδα – έξοδο συνολικού ύψους 15.366.000 € έναντι 16.372.602€ το 2019.

Πιο αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η στάση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αναμφισβήτητα προδιαγράφει και τη στάση τους στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην οποία σύμφωνα με την ψηφοφορία στην Οικονομική Επιτροπή, αναμένεται να ταχθούν υπέρ του προϋπολογισμού οι παρατάξεις του δημάρχου και του πρώην δημάρχου, αφού είναι βέβαιο ότι η Συν Πολιτεία δεν θα θέλει να υπάρξουν φαινόμενα όπως αυτά της δικής της θητείας αναγνωρίζοντας και τη στάση της κ. Ψύρρα στο θέμα της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Αντίθετα είναι ζητούμενο το τί θα πράξουν οι άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αν θα κατεβάσουν δηλαδή δικό τους σχέδιο προϋπολογισμού όπου δεν θα υπάρχουν οι κωδικοί που καταψήφισε ο κ. Αμάρι. Αν γίνει κάτι τέτοιο τότε σίγουρα η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα του προϋπολογισμού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ