ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΜΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ

Πρόστιμο 1.000 € ανά παράβαση σε όσους πωλούν χύμα απόσταγμα και το ονομάζουν τσίπουρο – τσικουδιά

Οριστική είναι πλέον η απαγόρευση της πώλησης χύμα τσίπουρου ή τσικουδιάς από καφενεία και ουζερί αφού με χθεσινή της απόφαση η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ξεκαθαρίζει ότι ως χύμα θα πωλείται μόνο προϊόν που θα ονομάζεται “προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) το οποίο είναι διαφορετικό προϊόν

από το τσίπουρο ή την τσικουδιά.

Μάλιστα  η ίδια απόφαση προβλέπει πρόστιμο 1.000 € σε όσους δεν συμμορφωθούν.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Στην καταστροφική απόφαση – ταφόπλακα για το χύμα τσίπουρο, με τίτλο “Υποχρεώσεις σχετικά με την πώληση τσίπουρου ή τσικουδιάς σε καταστήματα εστίασης” που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Σταμπουλίδης αναφέρονται τα εξής:

“Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην πώληση χύμα προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ Β’ 2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», με κύριο γνώμονα την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ και του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ, καθώς και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προβαίνει στις κάτωθι διευκρινίσεις:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, εδ. γ της προαναφερθείσας απόφασης, το προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα σε μονάδες ομαδικής εστίασης είναι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ), το οποίο είναι διαφορετικό προϊόν από το Τσίπουρο και την Τσικουδιά, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Τα προϊόντα «Τσίπουρο ή Τσικουδιά» διατίθενται στους χώρους ομαδικής εστίασης αποκλειστικά προσυσκευασμένα.
3. Στους τιμοκαταλόγους των ανωτέρω καταστημάτων θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ότι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ), διατίθεται χύμα.
4. Στους παραβάτες των ανωτέρων παραγράφων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 75 της Υ π ο υ ρ γ ι κ ή ς Α π ό φ α σ η ς 91354/2017 επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) ανά παράβαση.
Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε τις προβλέψεις των εν λόγω διατάξεων στον προγραμματισμό ελέγχων της υπηρεσίας σας και κοινοποιήσετε έως 30/06/2020 τα αποτελέσματα αυτών στο email: gen-sec@gge.gr”