Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΛΑΧΩΝ

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ τα νεοεκλεγέντα μέλη συνήλθαν σε συνεδρίαση και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΑΤΖΟΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΔΡΟΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΖΙΜΟΛΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ : ΤΣΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ, ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΣΤΟΡΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com