ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Α’ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, και ψηφίσθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 από την Ολομέλεια της Βουλής με τίτλο «Σύγχρονες λύσεις στην ακτοπλοΐα – Ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις», παρέχεται πλέον το δικαίωμα στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχου, ή Μηχανικού πλοίων να εξελίσσονται – υπό όρους -μέχρι και τους βαθμούς του Α΄ πλοιάρχου και Α’ μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού.

Η ψηφισθείσα αυτή διάταξη προβλέπει ότι οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας πλοιάρχου ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα πλοιάρχου πρώτης τάξης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση πλοιάρχου β΄ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα πλοιάρχου ή υποπλοιάρχου από την οποία μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 3.000 ο.χ. και

β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του ΚΕΣΕΝ ή ΝΕΚΕ.

Επίσης, με ανάλογες διατάξεις οι απόφοιτοι μαθητές των ΕΠΑΛ, ειδικότητας πλοιάρχων, αποκτούν δίπλωμα πλοιάρχου β΄ τάξης Ε.Ν., όπως και οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ειδικότητας Μηχανικού Πλοίων, αποκτούν υπό προϋποθέσεις δίπλωμα μηχανικού Α΄ και Β΄ Τάξης.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com