ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΟΔΥΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών του ΕΟΔΥ, για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωναϊού, το Δ.Σ. της ΕΟΔΥΑ είχε αναστείλει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες   των Εθελοντών, καθώς και στην αναβολή όλων των προγραμματισμένων Υγειονομικών δράσεων & καλύψεων (Πολιτιστικών, Αθλητικών, Ψυχαγωγικών κτλ) μέχρι να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Το διάστημα αυτό, όλοι οι Εθελοντές της ΕΟΔΥΑ, παρέμειναν σε Επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συνδράμουν τις αρμόδιες Αρχές στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας ή σε οποιοδήποτε άλλο συμβάν υπήρχε ανάγκη για συνδρομή και αρωγή.

Από την Τρίτη 5 Μαΐου η ΕΟΔΥΑ συνεχίζει την εκπαιδευτική της δραστηριότητα με την εκπαίδευση των Εθελοντών της, εναρμονισμένη πλήρως με τις κατευθυντήριες οδηγίες και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας.

Στο διάστημα της αναστολής δράσεων και έπειτα από συνεχείς διαβουλεύσεις με θεσμικά όργανα & υπηρεσίες του Δήμου Κιλελέρ και ειδικότερα την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε από την ΕΟΔΥΑ η ένταξη της στον επιχειρησιακό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλελέρ.

Κατόπιν σχετικής θετικής και εμπεριστατωμένης εισήγησης της Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Βάνας Χλιάπη – Γκουνιαρούδη,  με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η ένταξη της ΕΟΔΥΑ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλελέρ.

Στα πλαίσια της παραπάνω απόφασης η ΕΟΔΥΑ θα συμμετάσχει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Αντιπυρικής περιόδου, σε συνεργασία με το Δήμο Κιλελέρ, διαθέτοντας Εθελοντές οι οποίοι θα στελεχώσουν οχήματα του Δήμου, τα οποία θα περιπολούν όταν γίνεται κινητοποίηση από τις αρμόδιες αρχές,  για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την αρχική αντιμετώπιση πυρκαγιών στα όρια του Δήμου Κιλελέρ.

Επίσης στα ίδια πλαίσια πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του ΔΣ της ΕΟΔΥΑ με το Διοικητή του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας Αντιπύραρχο κ. Λάμπρο Κίτσιο και συζητήθηκαν θέματα συνδρομής της ΕΟΔΥΑ κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου αλλά και θέματα ειδικής εκπαίδευσης των Εθελοντών της ΕΟΔΥΑ από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Επίσης έγινε συνάντηση των Εθελοντών με τους Αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας κ. Βάνας Χλιάπη – Γκουνιαρούδη και Νίκαιας & Κραννώνα κ. Αχιλλέα Χατζούλη, και συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης, συντονισμού και προμήθειας – διάθεσης ειδικού εξοπλισμού για τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΕΟΔΥΑ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com