ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ Ι1 ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ενα σημαντικό έργο υλοποιεί ο δήμος Λαρισαίων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και αφορά στην συνολική ανάπλαση της περιοχής στην τάφρο Ι1 στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα. Πρόκειται για έργο που εντάχτηκε στο τέλος του 2018 στο ΕΣΠΑ με απόφαση του περιφερειάρχη Κ. Αγοραστού και έχει προϋπολογισμό 698.725.89 €.

Το έργο που μεταξύ άλλων προβλέπει την κατασκευή πεζογέφυρας, για λόγους ασφαλείας, δίπλα ακριβώς από τη γέφυρα στην οδό Αεροδρομίου, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους, με Φορέα Λειτουργίας και Δικαιούχο τον Δήμο Λαρισαίων. Εντάσσεται δε στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων.

Αντικείμενο του έργου

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αναμένεται να γίνουν εργασίες προσβάσεων, διανοίξεων και κατασκευής πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων στο τμήμα που καταλαμβάνει η αποστραγγιστική τάφρος Ι1 μεταξύ των συνοικιών Νέας Σμύρνης και Α.Τ.Α. (από Γέφυρα Αεροδρομίου έως Γέφυρα ΟΣΕ).

Η Τάφρος Ι1 αντιμετωπίζεται ως σύνολο και μετασχηματίζεται σε «Γραμμικό Πάρκο», μια πράσινη διαδρομή που αποτελεί προέκταση του δικτύου ελεύθερων χώρων πρασίνου της πόλης, συνέχεια της παραπήνειας διαδρομής και λειτουργεί ως υπαίθριος δημόσιος χώρος, πόλος έλξης, συνάθροισης κοινού, αναψυχής, περιπάτου και ποδηλασίας.

Βασικό στοιχείο οργάνωσης αποτελούν οι διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα, που διαπερνούν κατά μήκος την περιοχή και σηματοδοτούν τους επιμήκεις άξονες κίνησης του πάρκου. Ανάλογα με τις κλίσεις του εδάφους δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι – πλατώματα. Το υπάρχον φυσικό πράσινο εξυγιαίνεται και η κοίτη καθαρίζεται.

Οι διαδρομές κατά μήκος της τάφρου διαμορφώνονται σε δύο βασικές στάθμες που αντιστοιχούν στο υφιστάμενο ανάγλυφο του εδάφους με μικρές αποκλίσεις. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούν στην διάνοιξη νέων διαδρομών και στην αναβάθμιση υπαρχόντων, καθώς και στον καθαρισμό της κοίτης.

Τα μήκη των διαδρομών που θα διανοιχθούν είναι για τους κάτω διαδρόμους 245 μ. για τον βόρειο και 680 μ. για τον νότιο, ενώ το μήκος του νότιου πάνω διαδρόμου στην κορυφή του νότιου αναχώματος, ο οποίος είναι διανοιγμένος και θα ασφαλτοστρωθεί, είναι 705 μ. Περιλαμβάνονται επίσης η φύτευση δέντρων στις προεκτάσεις των στέψεων του αναχώματος εκατέρωθεν της τάφρου προς τις κατοικημένες περιοχές της πόλης, καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός του νότιου πάνω διαδρόμου.

Το έργο περιλαμβάνεται στην δράση «Ανάπλαση περιοχής παρέμβασης, άρση ασυνεχειών και προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης» της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης «Η πόλη στο Προσκήνιο».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com