ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2ου Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ν. Γάτσας: Καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και μαθητικής ζωής

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) που προκήρυξε ο Δήμος Ελασσόνας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας» προϋπολογισμού 684.357,46 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη.

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει υποβάλει μέχρι σήμερα τέσσερις (4) προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ισάριθμων σχολικών συγκροτημάτων στην Ελασσόνα και την Καλλιθέα. Σύντομα το 2ο Δημοτικό Σχολείο θα αναβαθμιστεί ενεργειακά και αισθητικά, θα ακολουθήσει το Γυμνάσιο Ελασσόνας και αναμένεται η έγκριση των αναβαθμίσεων του 3ου Δημοτικού Ελασσόνας και του Γυμνασίου-Λυκειακών Τάξεων Καλλιθέας.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων αποτελεί υποχρέωση του Δήμου μας τόσο προς τη σχολική κοινότητα που θα παραλάβει σύντομα ένα ανακαινισμένο σχολείο, όσο και προς το περιβάλλον. Σταδιακά όλα τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια θα πρέπει να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Ειδικά στα σχολεία, παράλληλα με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, συντηρούμε, αντικαθιστούμε και αναβαθμίζουμε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, διαμορφώνοντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και μαθητικής ζωής για τα παιδιά μας».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που πρόκειται να υλοποιηθούν στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας και στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου. Οι παρεμβάσεις αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο που καταλήγει στην ριζική ανακαίνιση του κτιρίου. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς με την ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του κτιρίου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2. Οι εργασίες αφορούν την:

Θερμομόνωση (τοίχοι & οροφή)

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με λέβητα φυσικού αερίου

Αντικατάσταση των θερμαντικών σωμάτων

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκού συστήματος

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com