ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 892.192 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τρία νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 891.192, ξεκινούν στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο του έργου  «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας έδωσε έγκριση προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας,  δικαιούχο και φορέα υλοποίησης  του έργου, προκειμένου να προχωρήσουν οι εξής διαγωνισμοί:

-«Παροχή Υπηρεσιών για “Μεταφορές όγκων μαρμάρων – Ενοικίαση Γερανοφόρων   οχημάτων″», προϋπολογισμού 468.400 ευρώ,

-«Προμήθεια Μαρμάρου», προϋπολογισμού 240.768 ευρώ,

-«Παροχή Υπηρεσιών για “Σάρωση με Laser – Τρισδιάστατο Λογισμικό CAD/CAM″», προϋπολογισμού 183.024 ευρώ.

Ακολουθεί η έγκριση και δημοσιοποίηση των Διαγωνισμών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

«Ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι βαθιά αναπτυξιακά εργαλεία με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.  «Ευχαριστώ  την  Υπουργό Πολιτισμού  Λίνα Μενδώνη για την  άριστη συνεργασία που έχουμε, για την  αποτελεσματικότητά της και το ενδιαφέρον της στην πράξη και όχι στα λόγια. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε γρήγορα στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Θεάτρου, ώστε να  το αποδώσουμε στην πόλη και να το προστατεύσουμε. Χρηματοδοτούμε απρόσκοπτα την αποκατάσταση του εμβληματικότερου αρχαίου μνημείου της Λάρισας και συνεργαζόμαστε με την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Με τρία νέα έργα προϋπολογισμού 900.000 ευρώ περίπου,  τοποθετούμε   μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη σύμφωνα με τη μελέτη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και κάνουμε ψηφιακή αποκατάσταση του Θεάτρου ώστε στη συνέχεια να  συμπληρώσουμε τα εδώλια που λείπουν» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αντικείμενο των  τριών έργων  είναι:

– οι μεταφορές όγκων μαρμάρου, 109,44 m3 από το λατομείο σε εργοστάσιο επεξεργασίας και 91,20 m3 μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

-η ενοικίαση τουλάχιστον δύο γερανοφόρων οχημάτων με χειριστές, για τοποθέτηση στο χώρο της ορχήστρας του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου και στο χώρο των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, για την ανύψωση, μετακίνηση και τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών για τις ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου.

-Προμήθεια μαρμάρου από λατομείο που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των νέων αρχιτεκτονικών μελών για το Αρχαίο Θεάτρου Λάρισας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Προβλέπονται 240 τεμάχια, νέα εξ ολοκλήρου αρχιτεκτονικά μέλη.

-η «Σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM», που αφορά στη ψηφιακή αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, στην περιοχή των κερκίδων, με δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων εδωλίων στις θέσεις που απουσιάζουν. Θα πραγματοποιηθεί γεωμετρική τεκμηρίωση με εργασίες τρισδιάστατης  σάρωσης και παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων με σύγχρονες τεχνικές υψηλής γεωμετρικής ακρίβειας, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Στόχος είναι η ψηφιακή αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας στην περιοχή του κυρίως θεάτρου με τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων εδωλίων στις θέσεις που απουσιάζουν, ώστε εν συνεχεία να κατασκευαστούν αντίστοιχα και τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις.

3,4 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση

Το έργο της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου ώστε αυτό να γίνει επισκέψιμο, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Θέατρο κατασκευάστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα Π.Χ. και αποτελεί εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλίας. Σκοπός των παρεμβάσεων της τρέχουσας περιόδου, είναι η περαιτέρω αποκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του κυρίως θεάτρου. Ήδη υλοποιείται το μέρος του που προβλέπεται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων  Λάρισας, και η ολοκλήρωση των εργασιών στο 2023 θα παραδώσει τα εξής :

1.Αντιστήριξη του κυρίως θεάτρου με την κατασκευή τοίχου από λιθοδομή.

  1. Επανατοποθέτηση εδωλίων στην αρχική τους θέση στο χώρο του κυρίως θεάτρου.
  2. Επανατοποθέτηση εδωλίων κοντά στην αρχική τους θέση στο χώρο του κυρίως θεάτρου.
  3. Επανατοποθέτηση εδωλίων σε ομόλογες θέσεις στο χώρο του κυρίως θεάτρου.
  4. Τοποθέτηση εδωλίων από νέο υλικό στο χώρο του κυρίως θεάτρου
  5. Αεροφωτογράφιση του μνημειακού συνόλου.
  6. Πινακίδες ενημέρωσης- πληροφόρησης, ενημερωτικός οδηγός – φυλλάδια- φυλλάδια

Braille.

  1. Επικαιροποίηση της μελέτης πρόσβασης κοινού και Α.Μ.Ε.Α. στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας από τον πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου.
  2. Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου WC – WC A.M.E.A.
  3. Πρόσβαση κοινού και Α.Μ.Ε.Α. στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας από τον πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...