ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Μέσω διαδικτύου θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν οι δημότες τη συνεδρίαση

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ελασσόνας την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος διά ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Δήμος Ελασσόνας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε ζωντανή μετάδοση με τη χρήση του YouTube από την σελίδα του Δήμου, πατώντας στο ανάλογο εικονίδιο (αριστερά της σελίδας) όπου θα γίνεται η μετάβαση στον αντίστοιχο σύνδεσμο. http://www.dimoselassonas.gr

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και κλήρωση των Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

3. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίαςτου έργου «Αναβάθμιση αστικού χώρου στο Δήμο Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

4. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

5. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ευαγγελισμού». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

6. Έγκριση της υπ’ αριθμό 3/2018 (τροποποιημένης) μελέτης του έργου «Αίθουσα προβολής τοπικού πολιτισμού Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

7. Έγκριση της υπ’ αριθμό 5/2020 μελέτης του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων πόλης Ελασσόνας 2020». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

8. Ορισμός υδρονομέων άρδευσης (συμπληρωματική πρόσληψη). Εισηγητής Κ. Τσούρης.

9. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Μαΐου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

10. Έγκριση πορίσματος της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος για την αγορά ιδιωτικής έκτασης στην Κοινότητα Μηλέας όπου υπάρχει δημοτική γεώτρηση. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

11. Παροχή εξουσιοδότησης σε Δ.Σ. για την υποβολή αιτήματος για την γνωστοποίηση της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού και του ύψους χρηματικών καταθέσεων του Κληροδοτήματος Γεωργίου Ι. Παπαδημητρίου υπέρ Κοινότητας Καρυάς. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

12. Έγκριση πρόωρης διακοπής της μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου και έγκριση της απ’ ευθείας αναμίσθωσής του. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

13. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου για τη στέγαση του Περιφερειακού Τμήματος Ελασσόνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

14. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας για την διεξαγωγή εξετάσεων της αγγλικής γλώσσας που διοργανώνονται από την PALSO. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

15. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας για την διεξαγωγή εξετάσεων της αγγλικής γλώσσας που διοργανώνονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της ΑΕΝΟΛ.Εισηγητής Ν. Γάτσας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com