18 ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να διεκδικήσει από το ελληνικό δημόσιο 18 ακίνητα ιδιοκτησίας του τα οποία προφανώς δεν δηλώθηκαν σωστά στο Κτηματολόγιο με αποτέλεσμα να περάσουν στο κράτος, θα προχωρήσει ο δήμος Τυρνάβου με στόχο να περάσουν και πάλι αυτά τα ακίνητα που βρίσκονται στον Τύρναβο, στην ιδιοκτησία του.

Τα συγκεκριμένα θέματα θα απασχολήσουν την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της Τρίτης 16 Ιουνίου και αφορούν τα παρακάτω ακίνητα:

 1. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311520107009 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 2. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311520208004 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 3. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311520443007 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 4. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311520461005 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 5. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521314084 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 6. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521307227 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 7. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521307219 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 8. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521307220 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 9. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521308023 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 10. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521308003 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 11. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521308008 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 12. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521511109 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 13. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521511108 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 14. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521509081 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 15. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521402102 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 16. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521404094 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 17. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311521905182 στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 18. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης α΄ κτηματολογικής εγγραφής για την κυριότητα ακινήτου με ΚΑΕΚ 311520322011 στην Κοινότητα Τυρνάβου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com