ΑΕΝ: Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2020-2021

Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στις ΑΕΝ. Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 16-06-2020 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’, της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

Αιτήσεις εισαγωγής σε ΑΕΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com