ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Γίνεται γνωστό ότι από το νέο σχολικό έτος 2020-21 το 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας θα λειτουργήσει στο ανακαινισθέν κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη διεύθυνση Πλούτωνος 26 και Αιόλου.

Ταυτόχρονα ενημερώνονται οι γονείς και οι μαθητές ότι οι εγγραφές διενεργούνται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 18/6/2020 έως και 2/7/2020.

Το σχολικό έτος 2020-21 στη Β΄ τάξη θα λειτουργήσουν στο 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας οι εξής Τομείς:

Α. Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Β. Διοίκησης και Οικονομίας

Γ. Εφαρμοσμένων Τεχνών

Δ. Πληροφορικής

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει και το νεοϊδρυθέν 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Λάρισας για την εργαστηριακή υποστήριξη όλων των Τομέων και των Ειδικοτήτων.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com