ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η τελευταία δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, αφού σύμφωνα με εισήγηση του προεδρείου οι επόμενες συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών στο Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο με τη φυσική παρουσία των δημοτικών συμβούλων.

Στην τελευταία αυτή δια περιφοράς συνεδρίαση τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Αποδοχή ένταξης του έργου «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Αμπελώνα» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 2. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών οδών Δήμου Τυρνάβου».
 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση κτιριακών υποδομών σχολείων».
 4. Εισηγητική έκθεση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Τυρνάβου».
 5. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ της ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ».
 6. Έγκριση συνέχισης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
 7. Έγκριση πρότασης συνεργασίας και υπογραφής σύμβασης με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» και του Δήμου Τυρνάβου.
 8. Αποδοχή επιχορήγησης από την Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, για την εφαρμογή του GDPR.
 9. Επί αιτήσεως του κ. Μουσιάρη Χρήστου, με την οποία ζητά την παραίτησή του από μέλος του Δεληχείου Ιδρύματος.
 10. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2020, κατά το α΄ τρίμηνο του 2020.
 11. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
 12. Θέσπιση και εξειδίκευση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για μοριοποίηση στις εγγραφές–επανεγγραφές νηπίων σχολ. έτους 2020–2021 στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Τυρνάβου. – Ορισμός Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Παιδιών.
 13. Καθορισμός ύψους τροφείων γονέων νηπίων παιδικών σταθμών σχολ. έτους 2020-2021.
 14. Τροποποίηση της αριθ. 188/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τους δικαιούχους χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
 15. Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.
 16. Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 17. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος εντός του πάρκου Αγ. Γεωργίου στον Αμπελώνα.
 18. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου εντός του ΚΑΠΗ Τυρνάβου.
 19. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Αμπελώνα.
 20. Ορισμός αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής για την τήρηση των όρων του Κανονισμού Πεζοδρομίων, Οδών, Πλατειών κ.λ.π. Κοινόχρηστων Χώρων-Περιπτέρων του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2020.
 21. Έγκριση πρακτικού καταστροφής κινητών πραγµάτων.
 22. Επί αιτήσεως του κ. Τζήκα Δημητρίου, με την οποία ζητά την μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στον Τύρναβο. (γνωμοδότηση δικηγόρου)
 23. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης Energa-Hellas Power.
 24. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικών αγωγών κυριότητας ακινήτων της Κοινότητας Τυρνάβου.
 25. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για τον χειρισμό υπόθεσης της αριθ. 75/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.
 26. Επί αιτήσεων της κ. Νικολάου Γαρυφαλλιάς, με τις οποίες ζητά την διαγραφή οφειλών τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων ετών 1998-2001.
 27. Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.-Αίτηση κ. Παυλοπούλου Αικατερίνης.
 28. Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών – μεταβίβαση θέσης λαϊκών αγορών λόγω συνταξιοδότησης. – Αίτηση κ. Κώτσιου Ιωάννη.
 29. Επί επερωτήσεως της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου» προς την Δημοτική Αρχή Τυρνάβου, επί των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης για τον αποκλεισμό από τη διαδικασία αποζημίωσης των παραγωγών αχλαδιού και κερασιού.
 30. Επί επερωτήσεως της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου» προς την Δημοτική Αρχή Τυρνάβου, επί των εξαγγελλιών της Κυβέρνησης περί αποζημιώσεως των κτηνοτρόφων.
 31. Επί επερωτήσεως της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου» προς την Δημοτική Αρχή Τυρνάβου, με θέμα: «Τι μέτρα πρόκειται να πάρει για την ουσιαστική στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων;»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com