ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με κατά πλειοψηφία απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου καθόρισε το ύψος των τροφείων που πρέπει να καταβάλλονται μηνιαίως από τους γονείς των παιδιών τα οποία φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Τυρνάβου εκτός ΕΣΠΑ, και θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση τα τροφεία διατηρούνται στα περσινά επίπεδα και καθορίζονται βάσει της φορολογικής κλίμακας του συνολικού εισοδήματος της οικογένειας, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) έτους 2019:
 Τα τροφεία για ένα νήπιο όταν το συνολικό εισόδημα είναι από 0,00 – 5.000,00 € ετησίως, δεν καταβάλλεται κανένα ποσό. (0,00 €)
 Τα τροφεία για ένα νήπιο όταν το συνολικό εισόδημα είναι από 5.001,00 € έως 15.000,00 € ανέρχονται στο ποσό των είκοσι ευρώ. (20,00 €).
 Τα τροφεία για ένα νήπιο όταν το συνολικό εισόδημα είναι από 15.001,00 € έως 30.000,00 € ανέρχονται στο ποσό των τριάντα ευρώ. (30,00 €).
 Τα τροφεία για ένα νήπιο όταν το συνολικό εισόδημα είναι από 30.001,00 € και άνω ανέρχονται στο ποσό των σαράντα ευρώ. (40,00 €).
ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
 Για το δεύτερο εγγεγραμμένο παιδί στον παιδικό σταθμό γίνεται έκπτωση 50% επί της αναλογούσης κλίμακας. Για το τρίτο παιδί εγγεγραμμένο παρέχεται δωρεάν η φοίτηση.
 Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν μείωση 30% επί της αναλογούσης φορολογικής κλίμακας.
 Οι τρίτεκνες οικογένειες έχουν μείωση 10% επί της αναλογούσης φορολογικής κλίμακας.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
 Οι μονογονεϊκές οικογένειες απαλλάσσονται των τροφείων.
 Οι άνεργοι γονείς απαλλάσσονται των τροφείων όσο διαρκεί η ανεργία τους, όπως αυτή αποδεικνύεται (ισχύει όταν είναι άνεργοι και οι δύο γονείς).
 Δεν καταβάλλονται τροφεία τρέχοντος μηνός όταν το παιδί αρρωστήσει και προσκομιστεί στην υπηρεσία βεβαίωση από νοσηλευτικό ίδρυμα.
 Οι ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση στο γραφείο Δ/νσης της υπηρεσίας μας, για απαλλαγή ή μείωση ή διευκόλυνση στην καταβολή των τροφείων.
3. Η είσπραξη των τροφείων διενεργείται το τελευταίο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα από την υπεύθυνη παιδαγωγό – υπάλληλο του Σταθμού, όπως ορίζεται για κάθε Σταθμό χωριστά.
4. Για κάθε καταβολή τροφείων χορηγείται απόδειξη στον γονέα για κάθε νόμιμη χρήση.
Τα τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως του αριθμού παρουσιών του εγγεγραμμένου νηπίου.
Επί των ανωτέρω μειοψήφησαν οι τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι, της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου», οι κ.κ. Χατζηκράχτης Αστέριος, Μπαντόγιας Νικόλαος, Μπάσμπα Διαμάντω και Τσικριτσής Αστέριος, ενώ από τη συζήτηση απείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δράσης Πολιτών Αστ. Ροντούλης, Σπ. Γκατζούλης, Β. Ντέλας και Αθ. Κάιβας που έκαναν τη δήλωση: «Δεν συμμετέχουμε, διότι διαφωνούμε με την δια περιφοράς και πάλι συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»