ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η παρέμβαση του Χρήστου Κέλλα στη Βουλή

«Η στήριξη της νέας γενιάς είναι εθνική υπόθεση. Γι’ αυτό, έχουμε θέσει, μεταξύ άλλων, ως στόχο την αναστροφή του brain drain. Πέρα από την παροχή και τη διασφάλιση ενός καλού εκπαιδευτικού συστήματος, προϋπόθεση είναι η διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την αγορά εργασίας.»

Τα ανωτέρω τόνισε, μεταξύ άλλων, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αν. Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Βουλευτής Ν. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας, κατά την ομιλία του στην κατ’ άρθρο επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προσθέτοντας:

«Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε πράξη μέσα από τη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τόσο η τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής έρευνας, όσο και η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, που θα μετατραπεί σε πύλη εισόδου όλου του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, καθώς και οι υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου για την παροχή επενδυτικών κινήτρων σε startups, εμπλαισιώνουν άρρηκτα και αρμονικά τη συνολική προσπάθεια, που καταβάλλει η Κυβέρνηση, προκειμένου να αναδείξει και να αξιοποιήσει όλες τις πνευματικές δυνάμεις του έθνους».

Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας

Περαιτέρω, ο Λαρισαίος πολιτικός εστίασε στις ρυθμίσεις σχετικά με τη βιομηχανία, σημειώνοντας:

«Στο πλαίσιο του στόχου αναγέννησης των ναυπηγείων μας, προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων έως 31.12.2021.

Επιπλέον, ορίζεται η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για τη βιομηχανία για την περίοδο 2021-2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτάξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας να είναι αρμόδια για την υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής, μέσα από διαδικασίες συμμετοχικής διακυβέρνησης, με τη συνέργεια όλων των φορέων».

Ανάπτυξη της αθλητικής οικονομίας

Ο αν. Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ έδωσε έμφαση στις διατάξεις για τη στήριξη και την προσέλκυση επενδύσεων, υπογραμμίζοντας:

«Η παράταση έως 31.12.2021 των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στους αναπτυξιακούς νόμους, σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων για στρατηγικές επενδύσεις μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία, διαμορφώνουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο ανάπτυξης πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι ρυθμίσεις για την εγκατάσταση αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών.

Συγχρόνως, εισάγεται πρόβλεψη για τη διάνοιξη του νέου πεδίου της αθλητικής οικονομίας. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου. Πρόκειται για μία σημαντική νομοθετική εξέλιξη, η οποία ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας, από την οποία θα έχουμε πολλαπλά οφέλη κυρίως για τα νέα παιδιά».

Τέλος, ο κ. Κέλλας, αφού αναφέρθηκε στα υπόλοιπα άρθρα, επεσήμανε πως το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστά υποσύνολο του εθνικού στοιχήματος, που έχει θέσει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την «επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης στην εποχή της Νέας Δημοκρατίας!».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com