ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμμανουήλειου Πνευματικού Κέντρου η 1η κεκλεισμένων των θυρών, λόγω κορωνοϊού, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου μετά τις δια περιφοράς συνεδριάσεις του οργάνου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή επιχορήγησης ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (αριθ. πρωτ. 41752/06-07-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 2. Ανακατανομή ποσού Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
 3. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικού Δικτύου».
 4. Σύσταση Επιτροπής Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τυρνάβου.
 5. Μεταφορά του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Τυρνάβου» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (αριθ. πρωτ. 829/18-06-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 6. Επί αιτήσεως του κ. Γρηγορίου Φώτιου με την οποία ζητά την συναίνεση του Δήμου Τυρνάβου για γεωμετρική μεταβολή στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
 7. Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Τυρνάβου.
 8. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Τυρνάβου.
 9. Επί προτάσεων ψηφισμάτων των δημοτικών παρατάξεων «Νέα Δημοτική Κίνηση Τυρνάβου», «Δράση Πολιτών», «Η Πόλη Που Θέλουμε» και «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου» για την Αγία Σοφία.
 10. Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Συν Πολιτεία», αναφορικά με την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων σχολικών καθαριστριών.
 11. Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου», αναφορικά με τον νόμο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.
 12. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στον Τύρναβο «Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t σε τμήμα της οδού Δανιήλ Δανιήλ (πρώην οδού 26)».
 13. Έγκριση Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Νηπίων.
 14. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).
 15. Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας στο Δήμο Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 2573/23-06-2020 έγγραφο ΟΑΕΔ).
 16. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες και μη «Η ΦΛΟΓΑ», με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση.
 17. Τροποποίηση της αριθ. 35/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου, αναφορικά με το είδος συναλλαγών και τα εξουσιοδοτούμενα όργανα.
 18. Τροποποίηση των αριθ. 187/2019 & 213/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου (απαλλαγή εξουσιοδοτημένου οργάνου).
 19. Επί αιτήσεως του κ. Μουσουλή Στυλιανού, με την οποία ζητά την παράταση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στον Τύρναβο.
 20. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
 21. Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου – Αίτηση κ. Γκουντελίτσα Δημητρίου.
 22. Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. – Αίτηση κ. Ευαγγέλου Αντωνίου.
 23. Επί αιτήματος κατοίκων Αμπελώνα με θέμα «Άμεση ασφαλτόστρωση ολόκληρου του οδικού δικτύου Αμπελώνα».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ