ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Το δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 100/2020 απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα και εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

“Οι Αγρότες του Δήμου Αγιάς, μεμονωμένα και υπό την αιγίδα των πολυάριθμων Συνεταιρισμών και Σωματείων μας, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την αγωνία μας, τόσο για την επικείμενη περίοδο συγκομιδής των μήλων Αγιάς, που σημειωτέον αντιπροσωπεύει  το 20% της πανελλήνιας παραγωγής μήλων, όσο και για μεγάλο όγκο διαφορετικών αγροτικών προϊόντων όπως αχλάδια, κάστανα, ελιές κ.α, η οποία ξεκινά σταδιακά από 15 Αυγούστου έως 15 Νοέμβρη περίπου. Δεδομένου ότι η υγειονομική κρίση συνεχίζεται και πλήττει όλους τους κλάδους, ζητούμε από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς να νομοθετήσουν , ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες.

Επειδή στην επικείμενη περίοδο, η ανάγκη για απασχόληση εργατών θα είναι μεγαλύτερη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , η εν λόγω ρύθμιση παρουσιάζει τα εξής προβλήματα:

Όσον αφορά στους εργάτες που μετακλήθηκαν βάσει της άνω ΠΝΠ, η πλειοψηφία αυτών , έχει ήδη εξαντλήσει τα 2/3 του δικαιώματος παραμονής των 90 ημερών εντός χρονικού διαστήματος 180 ημερών, που τους δίνει η πράξη, ή θα την εξαντλήσει σύντομα καθώς ΜΑΤΑΙΑ αναμένει την έκδοση ΑΜΚΑ από τον ΟΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, η οποία καθυστερεί λόγω έλλειψης προσωπικού!!! Συνεπώς, θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο οι εργάτες μας , είτε να μην μπορούν να εισέλθουν στη χώρα λόγω υπέρβασης του ορίου των ημερών είτε να πρέπει να αποχωρήσουν λίγο μετά την είσοδό τους. Όλα αυτά βέβαια εφόσον τα σύνορα με την Αλβανία είναι ανοικτά.

Συνεπώς, δεδομένου του μεγάλου όγκου των προϊόντων της περιοχής μας αλλά και όλων των αγροτικών περιοχών της χώρας, στην επικείμενη συγκομιδιτική περίοδο, αιτούμαστε:

  • Την παράταση ισχύος του αρ. 42 ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 90/1.5.2020 για είσοδο νέων εργατών από τη γείτονα Αλβανία.
  • Σχετικά με τους αλλοδαπούς εργάτες που εισήλθαν με την ΠΝΠ και έχουν ήδη αποχωρήσει για τη χώρα τους, χωρίς να τους απομένουν ημέρες όπως προαναφέραμε, να εξευρεθεί τρόπος να εισέλθουν ξανά χωρίς να προσμετρώνται οι προηγούμενες ημέρες εργασίας αλλά να ξεκινήσει νέο 90ήμερο, λόγω ανωτέρας βίας και εκτάκτων συνθηκών.
  • Επικουρικά, σε περίπτωση που το παραπάνω δεν είναι εφικτό,να ρυθμιστεί ένας ευέλικτος και μη χρονοβόρος τρόπος να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου για εργασία, στους ως άνω αλλοδαπούς, από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων, σύμφωνα με την παρ.6 του ΑΡ.5 του Ν. 4251/2014, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που βιώνουμε.
  • Η ως άνω θεώρηση εισόδου, να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεών μας χωρίς καταβολή νέου παραβόλου, με τις εξής επιλογές: α. σύμβαση για εποχική εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με δικαίωμα εργασίας συνολικής διάρκειας 6 μηνών ή β. ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής 90 ημέρες για εποχική εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4251/2014.
  • Να καταργηθεί η εγκύκλιος 5/2017 του ΕΦΚΑ, και για τους νεοεισερχόμενους μετακλητούς με την ως άνω θεώρηση.
  • Να καταργηθεί η εγκύκλιος 5/2017για όλους τους μετακλητούς εποχικούς εργάτες του ν. 4251/2014 και να επεκταθεί η ισχύς του άρθρου 36 του Ν. 4690/2020 και σ’ αυτούς καθώς η επικόλληση ενσήμου δεν συνάδει με την αγροτική εργασία και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
  • Να διευκρινιστεί ο τρόπος καταγγελίας της ως άνω μετάκλησης σε περίπτωση αποχώρησης του εργάτη για προσωπικούς λόγους, πριν συμπληρωθεί το ελάχιστο διάστημα απασχόλησης ή όταν δεν προσέλθει καθόλου στην εργασία του (π.χ. δεν πέρασε από τα σύνορα).

Ζητούμε λοιπόν, από το Κράτος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μας στηρίξει ως κλάδο, στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, συνδράμοντας με νομοθετική παρέμβαση – πρωτοβουλία, ώστε να μην αφανιστεί ο πλέον παραγωγικός κλάδος του τόπου μας λόγω της κρίσης COVID-19.

Το παραπάνω ψήφισμα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο του Ν. Λάρισας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να κοινοποιηθεί στους Βουλευτές και τους Δήμους του Ν. Λάρισας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ