10 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Η ΚΕΔΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με ομόφωνη απόφασή του το δ.σ. της ΚΕΔΗ Τυρνάβου ενέκρινε την ανακοίνωση προκήρυξης για τη πρόσληψη 10 πτυχιούχων φυσικής
αγωγής για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ µηνών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» 2020-2021.

Το σύνολο 100% της δαπάνης του προσωπικού θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιµο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούµενοι κάτοικοι και δηµότες µε τη µορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή µέσω της ΓΓΑ.

Η τριµελής επιτροπή η οποία θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία πρόσληψης των 10 πτυχιούχων φυσικής αγωγής για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ µηνών  απαρτίζεται από τους:
1. Γιαννόπουλος Ανδρέας (Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Χατζηζήση Ελένη (1ο Μέλος Επιτροπής)
3. Παπαλέξης Γεώργιος (2ο Μέλος Επιτροπής)

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί εντός των επομένων ημερών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ