ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Ι1 ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα για την ανάπλαση της Τάφρου Ι1 και την εξέλιξή της σε ένα μικρό γραμμικό πάρκο. Στην περιοχή της τάφρου βρέθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Εργων κ. Γ. Σούλτη και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και μέλη του προεδρείου της 3ης Κοινότητας, όπου υπάγεται η συγκεκριμένη περιοχή.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ΕΠ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων. Σκοπός του έργου είναι να ενταχθεί η λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και η σύνδεση της Τάφρου με τις διαμορφώσεις στον Πηνειό ποταμό. Σύμφωνα με τη μελέτη, η Τάφρος Ι1 αντιμετωπίζεται ως σύνολο και μετασχηματίζεται σε «Γραμμικό Πάρκο», μια πράσινη διαδρομή που αποτελεί προέκταση του δικτύου ελεύθερων χώρων πρασίνου της πόλης, συνέχεια της παραπήνειας διαδρομής.

Τα έργα και στις δυο πλευρές της τάφρου συνεχίζονται κανονικά προκειμένου  η περιοχή να μετατραπεί σε υπαίθριο δημόσιο χώρο πόλο έλξης, συνάθροισης κοινού, αναψυχής, περιπάτου και ποδηλασίας. Βασικό στοιχείο οργάνωσης αποτελούν οι διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα, που διαπερνούν κατά μήκος την περιοχή και σηματοδοτούν τους επιμήκεις άξονες κίνησης του πάρκου. Επίσης, θα δημιουργηθούν υπαίθριοι χώροι – πλατώματα, ενώ το υπάρχον φυσικό πράσινο θα εξυγιανθεί, η κοίτη θα καθαριστεί, ενώ θα φυτευθούν 160 νέα δένδρα.

Διευκρινίζεται πως με νέα εργολαβία  θα κατασκευαστεί μία νέα πεζογέφυρα – ποδηλατογέφυρα , κοντά στην υπάρχουσα γέφυρα, στην οδό Αεροδρομίου.